Vi välkomnar Alexander!

Vi välkomnar vår nye medarbetare Alexander Dawid till Castra! Alexander har tidigare arbetat på Cryptzone International, där han arbetade som test och kvalitetsansvarig för olika typer av säkerhetslösningar. Read More