Nytt uppdrag

Castra startade den 15:e November ett nytt uppdrag mot en större offentlig verksamhet.
Projektet handlar om nyutveckling av kundens web och innefattar utveckling, förvaltning och underhåll av webbaserade självbetjäningstjänster. Read More