Vi hälsar Niklas välkommen till oss!

I dagarna har Niklas Johansson börjat hos oss på Castra. Han kommer närmast från en kollega i branschen. Niklas har huvudsakligen erfarenhet från telekombranschen där han nu har ett uppdrag som Team Leader och produktägare av ett testramverk han tidigare varit med om att utveckla. Read More

Castra tecknar ramavtal

Castra har fått förtroendet att agera kravanalytiker och ansvara för en behovsanalys för ett nytt IT-system för en kund i transportsektorn.  I samband med detta tecknades även ramavtal mellan parterna. Read More

Nytt uppdrag!

Castra har fått ett uppdrag som testledare hos en av våra existerande kunder. Uppdraget handlar om att leda en ”friendly user test” av en ny produkt som skall lanseras till sommaren. Read More

Castrakonsulter slog världsrekord

Magnus och Daniel deltog på ”Stockholm Atlassian User Group meeting”, vilket var det möte med flest deltagare som Atlassian anordnat. Först berättade Linda Constenius från Aftonbladet hur dom integrerat Jira i deras tipssystem Tipsa. Sedan visade Svante Gustafsson, RIADA, ett testfall hur dom använt Zephyr Enterprise, Jira, Jenkins samt egen Javascriptkod för att lösa en kunds testproblem. Avslutningsvis talade Sven Peters, ambassadör för Atlassian, om nyheter i Jira, Confluence och Stash.