New keynotes from Scrum Gathering

Recognize the strengths and weakness of lean – removing variability will remove evolution in product development  

Reduce dependency of long-term planning 

Create options to bypass obstacles and exploit oppotunities 

Why Lean makes money ? 

– Accelerate feedback loops 

– Higher quality 

– Higher efficiency 

Lean är giftigt i produktutveckling 

Inse styrkorna och svagheterna med Lean – borttagande av variabler kommer att ta bort utvecklingen i produktutveckling 

Minska beroenden för långsiktiga planer 

Skapa möjligheter att undvika hinder och utnyttja möjligheterna 

Varför ger Lean mer pengar? 

– Korta feedback-loopar 

– Högre kvalité 

– Högre effektivitet 

Powered by WPeMatico

Keynotes from Scrum Gathering in Berlin

Todays keynotes can be summarised by:

* Exaptation is more important than adaptation

* Co-evolution where all parties evolves and where you look at opportunities based upon where you are at the moment and not what you want to achieve is the base for a successful change

* Cognition – We need to be aware that we are pattern based. We see what we are used to based on partial data scan and pattern recognition.

To summarise the day:

To never fail is a failure in itself

Dagens keynotes kan summeras med tre begrepp:

Exaptation är viktigare än anpassning.

* Gemensam utveckling där alla parter utvecklas och där man tittar på möjligheterna utifrån var man är och inte vart man vill nå är basen för en lyckad förändring.

* Kognition – Vi måste vara medvetna om att vårt beteende styrs av inlärda mönster. Vi ser vad vi är vana att se genom att scanna av information snabbt och hitta mönster.

För att summera dagen:

Att aldrig misslyckas är ett misslyckande i sig

Powered by WPeMatico

Castra på Global Scrum Gathering i Berlin

Två konsulter från Castra kommer delta på Scrum Gathering i Berlin 22-24 september. Det finns fem stycken olika spår och som in sin tur innehåller en rad intressant ämnen och vi kommer försöka täcka och vara med i så många som möjligt. De olika spåren är:
  1. Scrum Principles: “Changing the status Quo”
  2. Successful Scrum Practices: “Berlin Never Sleeps”
  3. Innovating beyond Core Scrum: “The Bohemian Bar”
  4. Thinking “Outside the box”
  5. Managing Agility “Bring down the wall”

Powered by WPeMatico

Traditionen med fredagspub fortsätter

I Stockholm har vi fredagspub varje fredag från ca 15:30. Det blir ett trevligt avslut på veckan med en bra blandning av jobbsnack och privata ämnen (typ långdistanslöpning eller ölbryggning). Konsulter, kunder samt rekryteringskandidater är välkomna! 
Vill du komma oanmäld är det helt OK fast då måste du vara beredd på att ölen inte är kylskåpskall. Annars kan du kommentera detta inlägg senast 14:00. Trevlig helg om vi inte ses!

Powered by WPeMatico

Castra har tecknat ramavtal med Bolagsverket

Castra har precis vunnit ett fyraårigt ramavtal med Bolagsverket avseende konsulttjänster inom IT eller med anknytning till IT. Avtalet börjar gälla 2015-05-04. Vi ser fram emot många spännande förfrågningar.

Powered by WPeMatico

Godissugen?

Nu är Castra West på väg ut med godiskorgar till sina kunder.

Godiskorg3

Vi välkomnar Rickard Borgström till Castra

Rickard är projektledare och manager med lång gedigen erfarenhet av bl a affärsutveckling och teknikstrategi. Inom IT/telekombranschen har han jobbat med marknad/försäljning,produktledning, systemanalys, affärsanalys och systemutveckling för IT och kommunikationslösningar. 

Rickard har mer än 15 års erfarenhet som operativ linjechef i roller som t.ex. Affärsområdeschef, Business Manager och chef för systemledning och kravanlys. Han har varit lösningsarkitekt och roll out manager i stora internationella kundprojekt med höga krav på säkerhet inom IT/Telekom, Command & Control och Mobil data.

Powered by WPeMatico

Castra deltar på Lean Tribe Gathering 22

Castra fortsätter sin satsning på Agilt och kommer delta på Lean Tribe Gathering 22 som hålls i Stockholm den 9/9. Huvudtemat för denna Gathering(LTG-22) är Projektledning i en agil organisation och då i synnerhet i Scrum. Kommer det finnas några projektledare i en agil organisation? Skiljer sig rollen radikalt från den traditionella rollen? Vad händer med projektkontoret?