cropped-castraAgilt1.png

Castras konsulter har bred och djup erfarenhet, via teori och praktik, av agila arbetssätt. Detta från ett flertal agila områden såsom Scrum, XP Practises (Extreme Programming), Kanban och SAFe. Våra konsulter förstår vikten av att bidra till det agila ledarskapet, god kommunikation och tillgänglighet. Oavsett roll har vi en vision för produkten, teamet eller organisationen.

Se våra referenser »