Castras kundbas sträcker sig över flera segment.

Inom Fordonsindustrin arbetar vi hos Volvo AB, Volvo IT, Volvo 3P, Volvo Cars Corporation, Volvo Logistik, Volvo Tech och Scania.
Inom Telecomsektorn har vi uppdrag hos Telia Sonera, Sony och Ericsson.
Energisidan arbetar vi hos Fortum Värme, Vattenfall/Ringhals, Öresunds Kraft och Svenska Kraftnät.
Inom Finanssektorn har vi uppdrag hos Creditsafe Svenska AB, Handelsbanken, Swedbank, Tradedoubler, Cerdo Bankpartner, Nordeaoch SPP.
Inom Offentlig sektor har vi uppdrag hos Göteborgs Stad Intraservice, Jordbruksverket, Nordiska Hälsohögskolan, Skatteverket ochRikspolisstyrelsen

Bland våra övriga uppdragsgivare återfinns bland annat; AstraZeneca, Hogia, ICA, Novamedia, SiemensTamro och Visma.

Kund
Kund
Kund
Kund
Kund
Kund
Kund
Kund
Kund
Kund
Kund
Kund
Kund
Kund
Kund
Kund