BI-system hos HR-företag
Vår Castrakonsult var systemutvecklare hos ett HR-företag mellan augusti 2011 och oktober 2012. Kunden var ett företag som utvecklade ett mycket avancerat webbaserat personalhanteringssystem. Systemet var modulärt, hade möjlighet att kundanpassas samt integreras med andra system. Projektet använde sej av Scrum som projektmetodik och i projektet testades och implementerades många nya tekniker för att kunna anpassa systemet efter beställarens och kundernas krav.
Konsultens roller:
1) Utvecklare; programmerade främst i Java, jQuery, HTML, CSS, Groovy, JSON, XML, bootstrap samt Neo4j.
2) Informell projektledare; fungerade som de facto projektledare under stora delar av tiden.
Castrakonsulten anlitades som utvecklare med fokus på frontend, under projekttiden fick han en mer övergripande utvecklarroll. Med ett litet agilt utvecklingsteam som arbetade med ett reaktivt stort och komplext projekt så använde konsulten en mängd olika programmeringsspråk och tekniker. Bland annat buggfixade tre jQuery-plugins, byggde webbsidan responsive med hjälp av bootstrap (då Twitter bootstrap). Han byggde även olika integrationslösningar, dels mot kundernas olika system, till exempel ekonomi-, löne- och hälsosystem, dels externa system så som Linkedin.