Ericsson utvecklar Multimedia Service Delivery Platform (MSDP) vars syfte är att ge en gemensam plattform för en effektiv implementering och förvaltning av dagens stora multimediaapplikationer.
Ericsson har efterfrågat Castras kompetens för att leda och koordinera flertalet kundanpassningsprojekt. En mycket viktig variabel i Castras och Ericssons relation är att Castras projektledare kan assimilera projektets processer in i Ericssons strukturer och rutiner och alltid hålla tiderna för överlämningspunkterna. En stor utmaning i projektledarskapet är det faktum att teamen finns i olika delar av världen.
Det Castra har satsat på som framgångsfaktor i samverkan med Ericsson, är att leverera en projektledning som tar avstamp i gedigna kunskaper i av Ericsson använd utvecklingsmetodik som PROPS och Scrum. Till detta har även en väl förankrad teknisk bakgrund med god organisationskännedom adderats för att ge ett väl fungerande ledarskap.