Multimedia Marknadsplats är en virtuell arena där användare interagerar med serviceleverantörer och operatörer. Multimedia Marknadsplats möjliggör nätverkande och användande av multimediatjänster.
Castra tog fram arkitekturen och tjänstestrukturen tillsammans med kunden där vi ritade upp en lösning som strukturerar om traditionella affärsmodeller. Genom Castras höga verksamhetskunskap kombinerat med lång erfarenhet av teknisk tjänsteutveckling kunde projektet komma i hamn enligt uppsatta mål, tid och budget! Idag tar man tjänsten ut på den globala marknaden med flera miljoner användare.