Ett globalt företag inom fordonsbranschen är ett marknadsbolag som bland annat supporterar olika bolag inom koncernen när det gäller produktförvaltning och projektsupport m.m.
Eftersom företaget var omoget när det gäller CM-rollen fick Castra uppdraget att definiera CM-rollen och sätta upp en CM-strategi för verksamheten samt ordna med en produktstruktur. I uppdraget tog Castra hand om CM-planer för projekten, skapa baselinehantering, release och – Change Management med hjälp av bland annat Rationals Produkt Suite. Vi stöttade test- och verifierings-avdelningen samt utvecklingsavdelningen i de olika projekten. Castra såg till att det fanns en kontinuitet i produkternas livscykler som till exempel under utveckling, test och produktion. Idag har företaget en väl fungerande CM-process och ett strukturerat arbetssätt kring Change- och release-hantering. På grund av företagets vilja till förändring kunde Castra hjälpa verksamheten att sätta nya processer på plats vilket gav företaget kontroll över produkternas livscykel. Detta resulterade och fortsätter att resultera i en fortsatt framgångsrik utveckling, support och underhåll av företagets produkter.
En effektiv CM-hantering leder till att öka affärsnyttan i utvecklingsprojekten och leder till en högre produktkvalitet!