Logica ansvarar för applikationsdrift av verksamhetskritiska system till stora och medelstora företag inom bland annat logistik, detaljhandel, industri och offentlig sektor.
Castra erbjuder kompetens inom drift av WebSphere Application Server och MQ Series på UNIX och Linux plattformar. Samarbetet med Castra innebär att Logica kan garantera stabil, kontinuerlig drift och förändringshantering till sina kunder.
Driftmiljön som vi inom Castra är vana att hantera är alla aspekter och skillnader(synonym) av webbapplikationer. Det innebär att Castra är delaktiga i hela kedjan från planering och förändring av produktionsmiljöer samt problemlösning (syftningsfel)till trendanalys. Nyttan som ska uppnås är kostnadseffektiva och skalbara system med hög tillgänglighet.
Detta genomförs så att Castra stödjer Logica genom att agera rådgivande problemlösande
tillsammans med Logicas kund. Syftet är att hitta möjlig och optimal lösning för alla parter. Det gäller att vara proaktiv genom att i en komplex miljö identifiera flaskhalsar och möjligheter.