Tamro-koncernen är störst i Skandinavien inom läkemedelslogistik och har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Baltikum.
Castra har levererat programledning med distribuerade team lokaliserade i tre länder. Målet var att utveckla en gemensam affärskritisk integrationsplattform för sju länders affärssystem genom att använda den senaste tjänstebaserade tekniken. Implementerad teknik skall sedermera bli ryggraden för hela koncernens IT-arkitektur.
Castra möjliggjorde att Tamro för första gången genomförde en systemutveckling helt baserad på Scrum. Castras koordinerade teamen i de tre länderna på daglig basis och genom korta utvecklingscykler och med en testdriven ansats skedde produktionssättningarna utifrån ett renodlat lättrörligt angreppssätt.
I det nära samarbetet med Tamro genomförde även Castra en organisationsförändring i form av en etablerad Governance struktur och införandet av en gemensam Integration Kompetenscentrum (ICC). Det innebar att Castra medverkade mycket aktivt i Tamros omvandlig att gå från sju separata IT-enheter till en gemensam konsoliderad IT-struktur på koncernnivå.
Visionen för konsolideringen och införandet av ICC var att uppnå kostnadseffektivitet och att på koncernnivå få en samlad bild av IT-kartan.