Telia tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt.
Castra har levererat utredning och kartläggning av TeliaSoneras koncerngemensamma IT-stöd för finans och ekonomi. I projektet ingick kartläggning, analys och dokumentation av TeliaSoneras system och gränssnitt inom den nuvarande IT-miljön. Kartläggningen låg till grund för att ta fram lösningar vid införande av affärssystemet SAP.
Resultatet av utredningen gav TeliaSonera ett underlag med identifiering och förutsättningar att fatta beslut inför införandet av SAP. Castra agerade rådgivande part för verksamheten och IT-avdelningen.