Castra hälsar Lena Jensen välkommen!

Lena är en erfaren IT-konsult med över 20 års erfarenhet. Hon har gedigen erfarenhet som Systemutvecklare, Metodspecialist/coach och Projekt ledare. Lena har bl. a. jobbat med test, krav, software configuration and change management. Agila principer har alltid varit grundläggande filosofi.

Hennes bakgrund från komplex, IT intensiv, internationell verksamhet, har gett henne en bred och djup generisk förståelse för hela systemutvecklings-livscykeln.

Vi önskar Lena välkommen till Castra.

Castra vinner långt java-uppdrag i Jönköping

Castra har via ett av sina ramavtal tillsammans med en av våra samarbetspartner vunnit ett nytt uppdrag på ett statligt verk i Jönköping. Uppdragets fokus är utveckling inom Java (JEE) och Javaskript enligt agila principer. Ett kul och utmanande uppdrag för vår konsult. 

Scrummaster till verk i Norrköping

Castra har tecknat avtal för ett uppdrag som Scrum Master på ett statligt verk i Norrköping. Uppdraget innebär att konsulten i nära samarbete med den Agila Coachen utvecklar arbetssätt och implementerar förbättringar så väl som att ansvara för att utvecklingsteamet fungerar, producerar och följer verkets utvecklingsprocess.

Castrakonsult får uppdrag som interims-VD på Lära för Livet

Lära för livet är ett utbildningsföretag med tre verksamheter: öppna föreläsningar, talarförädling och kursverksamhet. Målgruppen är arbetsgrupper i såväl offentlig som privat verksamhet och inriktningen är därför bred med tonvikt på s k ”mjuka frågor” som kommunikation, förändringsarbete, motivation och teambuilding. På senare tid har man allt mer kommit att betona att föreläsningarna och talarförmedlingarna ska ge en direkt nytta för arbetet, medan man tidigare talade mycket om inspiration. 

Castrakonsultens uppdrag innebär att ytterst ansvara för verksamheten avseende ekonomi, personalansvar och ledningsfrågor. 

Castra räddar kaffepausen i Lund!

I flera dagar har dricksvattnet i Lund varit otjänligt, vilket gör att kaffeautomaterna inte är ett alternativ.

För att se till att medarbetarna kan behålla fokus och kvalitet i sitt arbete ordnade en Castrakonsult pulverkaffe till kokande vatten.

Vad gör man väl inte för att stärka upp leveransen hos sina kunder? 😉

Castra Syd välkomnar Maike Ziech som Senior konsult!

Castra har den stora glädjen att välkomna ännu en stjärna till vårt gäng i syd!

Maike har lång bakgrund från olika roller inom Projektkoordinering och Projektledning, både i  Sverige och utomlands på ett företag i möbelindustrin. Hon är duktig på att organisera och se helheten, och har en förmåga att skapa ordning och reda även i komplexa projekt. Maikes första uppdrag som Castrakonsult blir att arbeta med att stötta projektgruppen på ett företag inom förpackningsindustrin, där hon även får använda sina tyska kunskaper och jobba internationellt.

Vi är oerhört glada att Maike startar hos oss och hälsar henne varmt välkommen!

Castra Syd välkomnar Robert Domonkos som senior Konsult!

Castra har den stora glädjen att välkomna ännu en stjärna till gänget i syd!

Robert har en gedigen bakgrund inom IT infrastruktur, där han både jobbat mycket hands-on med drift av diverse system, och drivit projekt och agerat specialist inom valda områden.

Hans första uppdrag som Castra konsult blir att djupdyka i SQL hos en av våra kunder i Lund. Robert bidrar med stort tekniskt kunnande, mycket positiv energi och förmåga att se möjligheter och hitta lösningar. Han är ett stort tillskott och vi välkomnar honom varmt!

Castra tecknar långt uppdrag med kund inom offentlig sektor!

I rollen som IT-projektledare In-Situ koordinerar Castras konsult ett nationellt webbprojekt för en stor, högprofilerad kund.

Projektet har synnerligen höga krav på integritet, säkerhet, prestanda och tillgänglighet och kommer att påverka vardagen för såväl kundens ca 7000 anställda som för hela svenska folket, som är projektets målgrupp och slutkund. Castras primära ansvar i projektet inkluderar teknisk kravställning av plattform, framtagande av lösningsförslag, upphandling av lösning, anpassningsarbete, utveckling, kommunikation med intressenter samt test och implementation.

Erik Riebe börjar på Castra

Erik är en certifierad projektledare med 20 års erfarenhet från skilda branscher. Han har genomgående arbetat med stora, verksamhetskritiska projekt, antingen som anställd eller i en konsultroll. Utöver detta har han erfarenhet från ledande befattningar, styrning av bolag ur ett ägarperspektiv, rådgivning, utbildning inom strategisk kommunikation och varumärkesutveckling. Större delen av hans yrkesverksamhet har han arbetat internationellt, bland annat inom den marina branschen, telekom och kärnkraft. Välkommen till Castra, Erik.

Välkommen Mirjana Lindberg!

Castra välkomnar Mirjana Lindberg som verksamhetskonsult hos oss. Hon har en mångfacetterad arbetslivserfarenhet från olika områden inom t e x verksamhetsutveckling, entreprenörskap och start-up samt koordinering av olika arbetsprocesser i internationella miljöer. Mirjana har stor erfarenhet av hur både stora som små organisationer drivs på strategisk och operationell nivå från sina tidigare uppdrag.