Vi garanterar att våra IT-tjänster ger önskad effekt – det är vi ensamma om i Sverige.

Vi kallar erbjudandet Effektgaranti. Det innebär följande: Om den överenskomna effekten uteblir så tar vi fram en handlingsplan med lämpliga åtgärder. Naturligtvis utför vi åtgärderna utan extra kostnad.

Att vi kan ha Effektgaranti beror på att vi har en noggrant utformad uppföljningsprocess. För oss betyder den här processen att vi kan utveckla och arbeta smartare och snabbare, samt leverera med högre kvalitet. Alla vet vad som gäller – att fokusera på det som verkligen betyder något – varje dag. För dig som kund betyder det att du hela tiden har full insyn i vårt arbete och att du verkligen får det du betalar för.