Mikael Hammarin

Koncernchef

Sverige

Helena-Maria Hedberg

Koncernchef Offentlig sektor

Sverige

Lars-Henric Nyström

VD

Väst, Linköping

Maycel Isaac

VD

Öst, IT Management Väst, Norr

Josefine Övegard

VD

Syd

Niklas Mårtensson

Försäljningschef

Väst

Magnus Nilzén

VD

Systemutveckling Väst

Mats Berglund

Affärsområdeschef

Linköping

Elin Nilsson

Ekonomi

Sverige