Mikael Hammarin

Koncernchef

Sverige

Elin Nilsson

Operativ Chef

Sverige

Lars-Henric Nyström

VD

Väst

Niklas Mårtensson

Försäljningschef

Väst

Magnus Nilzén

VD

Systemutveckling Väst

Maycel Isaac

VD

IT Management Väst

Erik Riebe

Affärsområdeschef Industri

Väst

Josefine Övegard

VD

Syd

Semir Jasarevic

VD

Stockholm, Norr

Mikael Fjellström

VD

Mellansverige

Helena-Maria Hedberg

Affärsområdeschef off. sektor

Sverige