Mikael Hammarin

Koncernchef

Sverige

Helena-Maria Hedberg

Affärsområdeschef off. sektor

Sverige

Lars-Henric Nyström

VD

Väst, Linköping

Maycel Isaac

VD

IT Management Väst, Öst

Josefine Övegard

VD

Syd

Niklas Mårtensson

Försäljningschef

Väst, Linköping

Magnus Nilzén

VD

Systemutveckling Väst

Elin Nilsson

Ekonomi

Sverige