Mikael Hammarin

Koncernchef

Sverige

Elin Toft

Operativ Chef, VD i Väst

Sverige

Josefine Övegard

VD

Syd

Semir Jasarevic

VD

Stockholm, Öst

Mikael Fjellström

VD

Mellansverige

Niklas Mårtensson

Affärsområdeschef

Management Väst

Erik Riebe

Affärsområdeschef

Industri Väst

Ida Matthiasson

Affärsområdeschef

IT Management Väst

Dejan Trajkovski

Affärsområdeschef

Systemutveckling Väst

Maria Olsson

Affärsutvecklare

Industri Syd