Castrakonsult får uppdrag som interims-VD på Lära för Livet

Lära för livet är ett utbildningsföretag med tre verksamheter: öppna föreläsningar, talarförädling och kursverksamhet. Målgruppen är arbetsgrupper i såväl offentlig som privat verksamhet och inriktningen är därför bred med tonvikt på s k ”mjuka frågor” som kommunikation, förändringsarbete, motivation och teambuilding. På senare tid har man allt mer kommit att betona att föreläsningarna och talarförmedlingarna ska ge en direkt nytta för arbetet, medan man tidigare talade mycket om inspiration. 

Castrakonsultens uppdrag innebär att ytterst ansvara för verksamheten avseende ekonomi, personalansvar och ledningsfrågor.