Castrakonsult kravställer nytt CRM-system

En av Castras konsulter har fått rollen kravanalytiker för ett nytt CRM-system som ska användas av kundens globala säljkår. Systemet skall hantera allt från identifiering av ny affärsmöjlighet till bekräftad order och leverans.