Castras tillväxt fortsätter: 56 procent fler medarbetare!

Personalstyrkan har ökat betänkligt och vid räkenskapsårets slut, 2017-06-30 var vi 80 medarbetare. Nischbolagskonceptet med ett utpräglat fokus på att vara bäst i kombination med möjligheten till delägande slår mycket väl ut. Vill du bygga nästa nisch eller bli en del av ett framgångsrikt bolag, hoppas vi du hör av dig!