Charlotte Höije Castra Väst Management

Vi välkomnar Charlotte Höije till Castra Väst Management!

Vi är mycket glada att välkomna Charlotte Höije till Castra Väst Management!

Charlotte har mångårig erfarenhet som ledare för ledare inom industrin, tjänste- och offentlig sektor. Hon har stor erfarenhet av ledningsarbete, verksamhetsutveckling, kultur- och organisationsutveckling, förändringsledning och ledarutveckling i både större och mindre verksamheter. Hon har även lång erfarenhet som utbildare, processledare och facilitator.

Hennes branscherfarenheter kommer huvudsakligen från IT software & service (privat och kommun) inom transportområdet, bygg & fastighet, administration, ekonomi, HR, lön och telefoni, utbildningssektorn och industrin.

Charlotte är visions- och värderingsstyrd, har hög energinivå och alltid med kunden i fokus. Hon är van att arbeta med ledningsgrupper och team, från högsta ledning och ut i organisationen. Charlotte har ett stort människointresse, är affärsmässig, strukturerad, analytisk och har lätt för att se helheter och förstå olika intressenters perspektiv. Hon har fokus på att säkerställa att organisationen gör ”rätt” saker utifrån kundnytta, strategier och mål och är bekväm i gränslandet mellan verksamhet och IT.

Vi är stolta att få arbeta med en så kompetent konsult som Charlotte. Vi hälsar henne varmt välkommen!