Vi välkomnar Mona som nyanställd på Castra i Stockholm

Mona Isaksson har lång erfarenhet av verksamhetsanalys och kravhantering mot systemutveckling. Kravhanteringen innefattar kravinsamling, kravanalys, dokumentering av krav samt fortlöpande uppdatering och korrigering av krav i agila utvecklingsprojekt. Mona har en lång erfarenhet inom försäkringsbranschen och har haft flera olika roller på företaget under drygt 20 år. Som person är Mona vetgirig, ambitiös, strukturerad och engagerad. 


Välkommen Mona!