Castra söker en IAM-specialist – Jönköping, Sverige

Castra söker en IAM-specialist – Jönköping, Sverige

Beskrivning av uppdraget

•Framtagning av IAM-arkitektur med utgångspunkt i de behörighetsgivande attributen som framkommer i samband med verksamhetskraven på ett nytt HR-system, verksamhetstöd för dömande verksamhet och arkivhantering.

•Urval och tester av varianter på infrastruktur (POC)

•Krav och utvärdering i samband med upphandling

•Framtagning av infrastrukturkomponenter för IAM •Förslag på förvaltningsorganisation/förvaltningsform för infrastrukturkomponenterna och deras arkitektur Första delen av uppdraget består av att upprätta en projektplan för fastställande i styrgruppen. 

 

Krav

•Identity och Access Management – processmässigt såväl som tekniskt
•Realiseringsinsatser kopplat till genomförande av IAM-strategi

 

  • Startdatum : 2017-11-01
  • Slutdatum : 2018-08-30 + goda möjligheter till förlängning
  • Omfattning : 60 %
  • Ort : Sundsvall

Kontaktperson
helena-maria.hedberg@castra.se

 

 

Läs mer och ansök här