fbpx
Medarbetarna diskuterar medarbetarengagemang kring runda bordet

Hur engagerar vi våra medarbetare?

På en konkurrenskraftig arbetsmarknad är det viktigt att ha ett attraktivt erbjudande för att attrahera och rekrytera ny kompetens. Lika viktigt är det att engagera de nuvarande medarbetarna. Castra bygger mycket på valfrihet och medarbetarengagemang. Men hur gör vi för att involvera våra medarbetare, öka engagemanget och höja motivationen inom organisationen?

» Läs mer

Elin Toft diskuterar miljö, jämstlldhet och mångfald.

Jämställdhet, miljö och mångfald på Castra

Hilda Hammarin,

CSR, corporate social responsibility, används för att beskriva det arbete företag gör som har en positiv inverkan på samhället, miljön eller ekonomin. På Castra jobbar vi för ett hållbart samhälle genom jämställdhet, mångfald och inkludering.

» Läs mer

Deltagare i advisory board i Castras dotterbolag

Advisory board – på Castra får alla inflytande

Hilda Hammarin,

Advisory board är ett av Castras viktigaste forum för att involvera medarbetarna och ett sett för dem att påverka organisationen som helhet. Det fungerar som Castras styrorgan där medarbetarna tar ett kliv framåt och uttrycker sina önskemål och åsikter. Här beslutas allt som har med företagets välmående och utveckling att göra.

» Läs mer

Medarbetare räcker upp handen och är delaktig på konferens

Delaktighet och medarbetarengagemang på Castra

Hilda Hammarin,

Vi tycker det är viktigt att man som medarbetare har möjlighet att förverkliga sina idéer och tankar, både kring ens eget dagliga arbete men också hur bolaget ska drivas och verksamma. På Castra jobbar vi bland annat med advisory board, delägarskap och projektgrupper.

» Läs mer