Porträttbild Mikael Hammarin

Tillväxt i kristider – vad är framgångsreceptet?

Julia Lazar,

Castras grundare och numera coachande guru, Mikael Hammarin, har sedan 1998 startat flertalet bolag. Han har lyckats driva företagen genom flera instabila perioder såsom IT-kraschen i början av 2000-talet, finanskrisen 2008 och nu senast genom en global pandemi. Hans erfarenheter har skapat förståelse för hur man bygger stabila bolag som klarar sig igenom lågkonjunkturer och kriser vilket har hjälpt Castra att stå stabilt och kunnat växa trots en stormig omvärld.

» Läs mer

Superföretag

Castra Syd utnämnd till årets Superföretag 2021!

Julia Lazar,

Castra Syd har fått utmärkelsen Superföretag 2021 av det globala data och analysföretaget Dun & Bradstreet. Årligen utser de Sveriges mest framgångsrika företag – de som växer snabbast, är lönsamma och har sunda finanser.

» Läs mer

Bild på raketer

2021 – en tillbakablick på Castras höjdpunkter under året

Julia Lazar,

2021 har minst sagt varit ett turbulent år där omvärlden varit oviss och bjudit på många utmaningar. Castra har dock fortsatt stått stabilt i stormen och vuxit vidare i en snabb takt. Personalstyrkan och försäljningen har ökat kraftigt, likaså arbetet inom offentlig sektor. Vårt aktiva arbete kring medarbetarnas välmående har fortsatt ge resultat. Nu rundar vi av med våra topp 8 höjdpunkter för året och ser emot ett sprakande 2022!

» Läs mer

Bild på jämställdhet

Jämställdhet – en hållbarhetsfråga?

Julia Lazar,

Vad är det första du tänker på när du hör ordet hållbarhet? För många betyder det miljömässig hållbarhet med naturen i fokus. Men hållbarhet består av tre dimensioner – ekologisk, ekonomisk och social, som alla måste samverka för att utvecklingen ska vara hållbar. På Castra ligger social hållbarhet extra nära om hjärtat. Målet är att alltid försöka vara en organisation med ett stort hjärta och en hjälpande hand.

» Läs mer

Porträttbild Elin Toft

Dags för en update – vad händer på Castra?

Julia Lazar,

Nu är vi mer än halvvägs igenom 2021 och det har hänt massor av spännande saker på Castra under våren och sommaren. Häng med när Elin Toft, koncern-VD, går igenom hur året har gått hittills, listar vårens höjdpunkter och delar med sig av sina tankar inför hösten.

» Läs mer

Elin Toft diskuterar miljö, jämstlldhet och mångfald.

Jämställdhet, miljö och mångfald på Castra

Hilda Hammarin,

CSR, corporate social responsibility, används för att beskriva det arbete företag gör som har en positiv inverkan på samhället, miljön eller ekonomin. På Castra jobbar vi för ett hållbart samhälle genom jämställdhet, mångfald och inkludering.

» Läs mer

Del 1: Optimera din LinkedIn-profil

Castra,

I denna serie har vi listat tips på hur du skapar en attraktiv LinkedIn-profil. I del 1 går vi igenom hur du skapar en bra ”top box” (rubrik, bild, banner)

» Läs mer

Sponsor till BRIS

Hilda Hammarin,

Castra har valt att stödja BRIS i deras arbete med att ge stöd till barn och unga via telefon, chatt, mail, forum och gruppverksamhet. Med stödet bidrar vi till att alla barn och unga som hör av sig till Bris ska få möjligheten att prata med en trygg vuxen.

» Läs mer

Intervju med Castras grundare Mikael Hammarin

Våra nyckelfaktorer i kristider

Mikael Hammarin,

Mikael Hammarin, grundare av Castra, diskuterar sina tidigare erfarenheter av kris, vad som är viktigast i kristider och hur Castra står rustat.

» Läs mer

Medarbetarna diskuterar medarbetarengagemang kring runda bordet

Hur engagerar vi våra medarbetare?

På en konkurrenskraftig arbetsmarknad är det viktigt att ha ett attraktivt erbjudande för att attrahera och rekrytera ny kompetens. Lika viktigt är det att engagera de nuvarande medarbetarna. Castra bygger mycket på valfrihet och medarbetarengagemang. Men hur gör vi för att involvera våra medarbetare, öka engagemanget och höja motivationen inom organisationen?

» Läs mer

Deltagare i advisory board i Castras dotterbolag

Advisory board – på Castra får alla inflytande

Hilda Hammarin,

Advisory board är ett av Castras viktigaste forum för att involvera medarbetarna och ett sett för dem att påverka organisationen som helhet. Det fungerar som Castras styrorgan där medarbetarna tar ett kliv framåt och uttrycker sina önskemål och åsikter. Här beslutas allt som har med företagets välmående och utveckling att göra.

» Läs mer

Medarbetare räcker upp handen och är delaktig på konferens

Delaktighet och medarbetarengagemang på Castra

Hilda Hammarin,

Vi tycker det är viktigt att man som medarbetare har möjlighet att förverkliga sina idéer och tankar, både kring ens eget dagliga arbete men också hur bolaget ska drivas och verksamma. På Castra jobbar vi bland annat med advisory board, delägarskap och projektgrupper.

» Läs mer