Konsulter inom Verksamhetsutveckling, IT och Industri

 
LÄS MER OM VÅRT KONCEPT

Castra har en vision, att bygga ett bolag som endast består av de bästa inom Verksamhetsutveckling, IT och Industri.

LÄS MER OM VÅRT ERBJUDANDE

För dagens företag lönar det sig att ha kontroll på sin egen IT-verksamhet och utnyttja de möjligheter som IT kan ge.

LÄS MER OM VÅRA KUNDER

Castras kundbas sträcker sig över flera segment och vi har verkat i flera olika branscher.

SENASTE TJÄNSTERNA

 

VILL DU VARA MED?

Finns det just nu ingen tjänst som passar dig? Inga problem! Vi söker alltid efter drivna och engagerade konsulter, med minst 5 års erfarenhet från sitt nischområde, som vill vara med och forma Castra!

Vi erbjuder:

  • Möjlighet till delägarskap
  • En attraktiv lönemodell
  • Utveckling i våra specialiserade nischbolag
  • Chansen att bygga det bolag du alltid velat jobba på

KUNDER

Castras kundbas sträcker sig över flera segment.

Inom Fordonsindustrin arbetar vi hos Volvo AB, Volvo IT, Volvo 3P, Volvo Cars Corporation, Volvo Logistik, Volvo Tech och Scania.
Inom Telecomsektorn har vi uppdrag hos Telia Sonera, Sony och Ericsson.
Energisidan arbetar vi hos Fortum Värme, Vattenfall/Ringhals, Öresunds Kraft och Svenska Kraftnät.
Inom Finanssektorn har vi uppdrag hos Creditsafe Svenska AB, Handelsbanken, Swedbank, Tradedoubler, Cerdo Bankpartner, Nordeaoch SPP.
Inom Offentlig sektor har vi uppdrag hos Göteborgs Stad Intraservice, Jordbruksverket, Nordiska Hälsohögskolan, Skatteverket ochRikspolisstyrelsen

Bland våra övriga uppdragsgivare återfinns bland annat; AstraZeneca, Hogia, ICA, Novamedia, SiemensTamro och Visma.

Kund
Kund
Kund
Kund
Kund
Kund
Kund
Kund
Kund
Kund
Kund
Kund
Kund
Kund
Kund
Kund

AGILT

Förändring är en förutsättning för utveckling.

Att vara Agil betyder att man är medveten om att förändringar sker och att man anpassar sig och lär sig av dessa för att bli bättre och effektivare och på så sätt får ut en bättre produkt snabbare.

BETYDELSE

  • kunden står i fokus
  • vi vill jobba nära de som jobbar med affären
  • vi vill jobba nära de som står för implementationen
  • vi tror på människors egna förmåga att själva styra och komma med idéer
  • fler ögon ser mer än få
  • kontinuerligt utvärdering och förbättring sker

CERTIFIERING

Kompetensutveckling och certifieringsmöjligheter utgör en större del av verksamheten inom Castra. Du som är konsult på Castra erbjuds kostnadsfri kompetensutveckling i form av ett flertal olika kurser och certifieringsprogram. Exempelvis på härliga utbildningstillfällen vi haft 2015; Scaled Agile Framework samt Management 3.0 i Spanien med 32 deltagande konsulter, Certified Product Owner (CSPO) certifieringskurs i Göteborgs skärgård 40 deltagande konsulter. Vi investerar i kompetens helt enkelt.

SA-150

cspo

castraAgiltOrange

VAD ÄR CASTRA?

Castra är ett konsultföretag som erbjuder seniora konsulter inom Verksamhetsutveckling och IT. Våra konsulter är experter på att strategiskt planera, leda och genomföra utveckling av IT som stöd för verksamheten.

Castra är organiserat i starkt nischade dotterbolag där det ges möjlighet till delägande för de anställda, stort personligt utrymme och kompetensutveckling. Vi sticker ut kompetensmässigt. Därför kan vi idag erbjuda en effektgaranti på våra leveranser.

Castra är ett entreprenörsdrivet företag med korta beslutsvägar och ägs gemensamt av personalen. Företaget har kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Linköping och Sundsvall. Castra har idag ett antal ramavtal inom offentlig sektor.

 

EFFEKTGARANTI

Vi är det enda konsultbolaget med Effektgaranti


Vi garanterar att våra IT-tjänster ger önskad effekt – det är vi ensamma om i Sverige. Vi kallar erbjudandet Effektgaranti. Det innebär att om den överenskomna effekten uteblir så tar vi fram en handlingsplan med lämpliga åtgärder. Naturligtvis utför vi åtgärderna utan extra kostnad.

 
 

CHRISTER DAHLSTRÖM OM CASTRAS EFFEKTGARANTI

"Att arbeta under effektgaranti gör mig både stolt och trygg. Eftersom vi ber kunderna att vara raka och tydliga med alla förväntningar kan jag fokusera 100% på att göra rätt saker. Då är det enklare att verkligen leverera maximal nytta."

LÄS MER OM EFFEKTGARANTI

 

VÅRA KONTOR

0
Kontor i Landet
000
Erfarna Medarbetare
0
Nischade Dotterbolag