Offentlig SEKTOR

På Castra har vi i dagsläget över 80 ramavtalskunder inom offentlig sektor och har gedigen erfarenhet inom området.

Vårt arbete inom offentlig sektor

På Castra har vi i dagsläget över 80 ramavtalskunder inom offentlig sektor och har gedigen erfarenhet inom området. Vi stöttar både myndigheter, regioner och kommuner i alla delar av den digitala resan.

Vi har erfarna konsulter med mångårig erfarenhet av offentlig sektor inom följande områden:

  • Ledning & Styrning
  • Management & Verksamhetsutveckling
  • Systemutveckling & Systemförvaltning
  • IT- infrastruktur
  • Användbarhet & tillgänglighet
  • IT arkitekter
  • IT- & informationssäkerhet
  • Agil transformation
  • Kravanalys

Är ni intresserade av att bli kunder eller vill höra mer om vårt arbete inom offentlig sektor?
Kontakta: sebastian.fagerholm@castra.se

Se ett urval av våra kunder här och läs mer om avtalen i artiklarna nedan.

Vetenskapsrådet

CSN

Folkhälsomyndigheten

Öresundsbron

Försäkringskassan

RISE

Kammarkollegiet

Jordbruksverket

Skellefteå kraft

Karlstad kommun

Linköpings Universitet

MKB Fastighets AB

MKB Fastighets AB

Norrköpings kommun

Region Jönköpings län

Region Uppsala

Hyresbostäder Norrköping

Jönköping Energi

Kraftringen

SYSAV

Uppsala Bostadsförmedling

Fortifikationsverket

Karlskoga kommun

Mälarenergi

Sundsvall kommun

Eskilstuna kommun

Region Västerbotten

Region Västernorrland

Luleå kommun

Region Östergötland

Tekniska verken i Linköping

Sandvikens kommun

Alingsås kommun

VA Syd

Gävle kommun

SCB

Umeå Universitet

Kungliga Biblioteket

Örnsköldsviks kommun

Umeå kommun

Adda inköpscentral

Ovanåkers kommun

Tekniska verken

Göteborgs Stad

Akademiska hus

Domstolsverket

Finansinspektionen

Svealandstrafiken

Universitets- och högskolerådet

Statens Tjänstepensionsverk

Universitetskansler-ämbetet

Regeringskansliet

Se ett urval av våra kunder här och läs mer om avtalen i artiklarna nedan.

Vetenskapsrådet

CSN

Folkhälsomyndigheten

Öresundsbron

Försäkringskassan

RISE

Kammarkollegiet

Jordbruksverket

Skellefteå kraft

Karlstad kommun

Statens Tjänstepensionsverk

Linköpings Universitet

MKB Fastighets AB

Norrköpings kommun

Region Jönköpings län

Region Uppsala

Hyresbostäder Norrköping

Jönköping Energi

Kraftringen

SYSAV

Universitetskansler-ämbetet

Uppsala Bostadsförmedling

Fortifikationsverket

Karlskoga kommun

Mälarenergi

Sundsvall kommun

Eskilstuna kommun

Region Västerbotten

Region Västernorrland

Luleå kommun

Region Östergötland

Tekniska verken i Linköping

Sandvikens kommun

Alingsås kommun

VA Syd

Gävle kommun

SCB

Universitets- och högskolerådet

Kungliga Biblioteket

Örnsköldsviks kommun

Umeå kommun

Adda inköpscentral

Ovanåkers kommun

Tekniska verken

Göteborgs Stad

Akademiska hus

Domstolsverket

Finansinspektionen

Svealandstrafiken

Umeå Universitet

Nordic Medtest

Göteborgs Universitet

SCB

Regeringskansliet