Castra certifierade av Great Place To Work – för andra året i rad!

Certifieringen innebär att Castra uppfyller de krav på kulturskapande aktiviteter som ställs av Great Place To Work. En omfattande utvärdering av medarbetarnas uppfattning om trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap har genomförts, så väl som en culture audit där ledningsgruppens arbete med kulturfrågor granskats. Elin Nilsson, operativt ansvarig på Castra, är stolt över utmärkelsen:

– Vi är otroligt glada att vi tillsammans har skapat ett fantastiskt bolag där alla är sedda, får möjlighet att vara med och påverka och ges stor personlig frihet. Castra har höga målsättningar när det kommer till arbetsplatsklimatet och arbetar utifrån kärnvärdena glädje, respekt och mervärde i allt man gör.

Elin fortsätter:

– Certifieringen är ett tecken på att det arbete vi gjort kring personalfrågor och att skapa en stark arbetsplatskultur har gett bra resultat, och vi är stolta att vi har ökat ytterligare i vårt Trust Index. Vi vill tacka alla medarbetare som varit med och deltagit i arbetet med dessa frågor. Vi är så glada och tacksamma för ert engagemang! Nu blickar vi framåt och är redan i full gång med den fortsatta utvecklingen av arbetet kring företagskulturen och vår medarbetarnöjdhet.