Castra certifierade Great Place to Work!

Bolaget blev under verksamhetsåret certifierat av ”Great Place to Work”. Certifieringen grundar sig på Great Place to Work internationella standard för utvärdering av arbetsplatser. Detta innebär att Great Place to Work Sverige har genomfört en grundlig utvärdering av medarbetarnas uppfattning om Trovärdighet, Respekt, Rättvisa, Stolthet och Kamratskap i organisationen.

En omfattande genomgång av arbetsplatskulturen, d.v.s den miljö och förutsättningar organisationen skapar för sina medarbetare, har också gjorts.

”Oerhört roligt och ett bevis på att våra tankar om delaktighet, påverkansmöjligheter och respekt för individens egna val och möjligheter fungerar”, säger VD Mikael Hammarin.

”Detta är dock bara början och vår ambition är att jobba ännu hårdare med detta framöver. Vi har nått en bit, men det finns alltid mer att göra”, fortsätter Mikael.