Vybild Stockholm

Kammarkollegiet och Castra sluter ramavtal

Castra tilldelas ramavtal med Kammarkollegiet inom delområde 1. Avtalet innefattar IT-konsulttjänster inom bland annat utveckling, projektledning och IT-support. Castra är ensam leverantör inom delområdet och får därmed den totala volymen på avtalet. Den uppskattade volymen är 5MSEK och avtalet sträcker sig i två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

Kammarkollegiet är en statligt förvaltningsmyndighet som sorterar under Finansdepartementet. De fungerar som kapitalförvaltare, försäkringsbolag, upphandlare och juridisk byrå för statsförvaltningen. Med en historia sedan 1539 utgör Kammarkollegiet Sveriges första och äldsta myndighet.

Som ensam leverantör inom delområdet kommer Castra att tillhandahålla tjänster inom:

  • Utveckling
  • Projektledning
  • Specialister inom Brandvägg, Nätverk och liknande
  • Specialister inom Microsoft Exchange och Skype.
  • Specialister inom lagring och backuper samt serverhårdvara
  • IT-support-tekniker

 

– Vi är såklart jättestolta över att vi fått förtroendet att bli ensam leverantör till Kammarkollegiet. Samarbetet har fått flygande start och vi har redan flertalet konsulter som påbörjat uppdrag. Vi ser fram emot ett långt och fruktbärande samarbete, säger Sebastian Fagerholm som är nationellt ansvarig för offentliga ramavtal på Castra.

 

Julia Lazar porträttbild

Julia Lazar

Marknadsansvarig