Castra Mellansveriges VD Mikael Fjellström

Mikael Fjellström blir ny VD för Castra Mellansverige

Mikael Fjellström blir ny VD för Castra Mellansverige. Han började sitt uppdrag den 1 mars och kommer närmast från Centric i Linköping.

– Det ska bli mycket spännande att ta mig an rollen som ansvarig för Mellansverige med de stora investeringar i regionen som pågår och planeras här och med de tillväxtmål Castra har, säger Mikael Fjellström.

– Region Mellansverige är ett enormt intressant område för oss och en region där vi möter stor efterfrågan från kunder. Med våra expansionsplaner och tillväxtmål är Mellansverige en strategiskt viktig region. Mikael är efterlängtad hos oss och en viktig medspelare i vårt Castrateam, säger Elin Nilsson, operativ chef på Castra.