Vårt konsulterbjudande

Obegränsade möjligheter och frihet att styra din tid. Vilka är dina prioriteringar?

Välkommen till Castra

Här tror vi på frihet och obegränsad personlig utveckling. Här bestämmer du själv över din tid, din ersättning och din arbetsplats. Vi erbjuder dig möjligheter och frihet i ditt liv som ingen annan i branschen kan matcha. Hos Castra finns alla möjligheter för dig att skapa ditt drömjobb.

Frihet

För oss som medarbetare på Castra är det viktigt att ha stor frihet, så väl på jobbet som på fritiden, att själva styra våra egna liv efter våra prioriteringar. Att få möjligheten att välja hur vi vill planera vår tid, vår ekonomi och vårt arbete är otroligt betydelsefullt.

Vi erbjuder unika utvecklingsmöjligheter, frihet och flexibilitet i både anställningsform och arbete. Vi erbjuder en arbetsplats och förmånlig lönemodell där du har frihet att styra över din egen anställning, formad utefter dina behov och önskemål. Här väljer du din lön, din pension, din tid och dina uppdrag. Du har full koll på ersättning, beläggningsgrad och kostnader. Med detta upplägg möjliggör vi för våra anställda att styra över och planera sin tid och sina liv.

Castra tillämpar en lönemodell där du själv bestämmer över dina kostnader och hur de ska fördelas. Varje medarbetare bestämmer personligen hur man vill planera sitt löneutrymme. Med den ekonomiska frihet som lönemodellen ger kan du aktivt styra över ditt eget liv. Du väljer själv hur mycket du vill jobba, hur lång semester och hur mycket fritid du vill ha. Kanske drömmer du om att ta två månader ledigt och surfa på Bali? Kanske drömmer du om att spendera mer tid med dina barn? Kanske drömmer du om att ha mer tid till din fritidsaktivitet? Oavsett vad du drömmer om så kan vi på Castra ge dig friheten att uppfylla dina drömmar.

På Castra finns olika trygghetspaket där du kan välja den trygghetsnivå som passar dig bäst. Vi vill att du som anställd på Castra ska kunna välja fritt och ha rätt förutsättningar för att skapa den vardag du önskar och behöver. Genom att erbjuda våra medarbetare möjligheten att kunna välja och påverka fritt möjliggör vi ett bättre samspel mellan arbete och fritid.

Möjligheter

På Castra finns det oändliga möjligheter för medarbetarna att utvecklas och växa. Möjligheterna till kompetensutveckling är obegränsade och medarbetaren har full frihet att välja vilken väg man vill gå och vilka utbildningar man vill ta.

Vår modell frigör både ekonomiskt utrymme och tid att avsätta till kompetensutveckling. Castra kommer aldrig bestämma över din utveckling. Vi anser att man själv ska kunna styra över sitt professionella liv utan begränsningar från arbetsgivaren. Vi ger medarbetaren friheten att välja hur mycket, vad och när man vill kompetensutveckla sig.

Att komma vidare, både personligt och professionellt, är viktigt för alla människor. På Castra finns stora möjligheter att testa på nya roller och arbetsuppgifter. Styrelsearbete, nischbolagsansvarig, projektkoordinering och rekrytering är bara några exempel på vad man kan engagera sig i på företaget.

På Castra får du fantastiska möjligheter – bra lönemodell, obegränsad kompetensutveckling, kompetent och snabbfotad säljstyrka, stöd av bra chefer, möjlighet till delägarskap, advisory board och härliga kollegor.

Medbestämmande

Vi tycker det är viktigt att man som medarbetare har möjlighet att förverkliga sina idéer och tankar, både kring sitt eget dagliga arbete men också om hur bolaget ska drivas. Genom delägarskap, advisory board och projektgrupper har våra medarbetare stora möjligheter att påverka bolagets utveckling och forma den arbetsplats de vill vara en del av.

Vi ser det som en självklarhet att involvera medarbetare i arbetet att ta fram värderingar och att arbeta med organisationens strategi för att öka delaktighet. Därför har varje regionbolag en styrelse eller advisory board som fungerar som ett styrorgan i bolaget. Alla medarbetare erbjuds möjligheten att sitta med i bolagets advisory board och här beslutar medlemmarna om allt som har med bolagets välmående och utveckling att göra. Här diskuteras större frågor så som företagets strategiska arbete, mål och fokusområden.

Castra består av ett antal nischade dotterbolag. Varje medarbetare hos oss erbjuds möjligheten till delägande i det dotterbolag han eller hon kommer att arbeta i. Delägarskap är ytterligare ett sätt att tillmötesgå medarbetarens önskan om medverkan och frihet. Som delägare har den som önskar stor möjlighet att vara med och påverka verksamheten och beslut gällande strategisk inriktning, långsiktiga mål och den dagliga verksamheten. Delägarskapet bidrar till ett härligt, engagerat företag som vi bygger tillsammans med medarbetarna. Gemensamt formar vi den arbetsplats vi vill vara en del av och tillsammans skapar vi ett roligt och givande arbetsklimat. 

Varför Castra?

  • Castra erbjuder en arbetsplats där du har frihet att styra över din egen tid och ditt liv.
  • Castra är flexibla i sin verksamhet och låter dig styra över ditt arbete och bidra i företagets.
  • Stora möjligheter att påverka bolaget och genomföra dina idéer.
  • Obegränsad kompetensutveckling.
  • Gemenskap och sammanhållning är en av våra viktigaste grundpelare och en stor del av vår företagskultur.
  • Vi har ett ärligt och uppriktigt klimat. Alla behandlas med respekt.
  • Utmanande och spännande positioner och uppdrag med möjlighet för utveckling.
  • Vi har en stor och bred kundbas hos företag vi har goda relationer med. Vi behandlar alla uppdrag professionellt och respekterar våra kunders verksamhet och våra kandidaters integritet.
  • På Castra eftersträvar vi ett långsiktigt samarbete och att du ska trivas hos oss under en lång tid.
  • Vi har ett informellt klimat, är engagerade och firar framgångar tillsammans. Vi tror på en glad och positiv inställning och att ett gott skratt gör livet lättare och roligare.