VAD ÄR CASTRA?

Castra är ett konsultföretag som erbjuder seniora konsulter inom Verksamhetsutveckling och IT. Våra konsulter är experter på att strategiskt planera, leda och genomföra utveckling av IT som stöd för verksamheten.

Castra är organiserat i starkt nischade dotterbolag där det ges möjlighet till delägande för de anställda, stort personligt utrymme och kompetensutveckling. Vi sticker ut kompetensmässigt. Därför kan vi idag erbjuda en effektgaranti på våra leveranser.

Castra är ett entreprenörsdrivet företag med korta beslutsvägar och ägs gemensamt av personalen. Företaget har kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Linköping och Sundsvall. Castra har idag ett antal ramavtal inom offentlig sektor.

VÅRA KÄRNVÄRDEN

Respekt
Glädje
Mervärde

VÅRT KONCEPT

Castra har en vision, att bygga ett bolag som endast består av de bästa inom verksamhetsutveckling och IT. Dessa nischade verksamheter skall alla vara bland de bästa i Sverige.

Dit når vi genom att erbjuda våra konsulter det vi vet att de vill ha: möjlighet att påverka, bra lönevillkor, och lika engagerade och kompetenta medarbetare som de själva!

Nu förverkligar vi visionen genom att starta ett antal hårt nischade dotterbolag. Varje ny konsult hos oss erbjuds möjligheten till delägande i det dotterbolag han eller hon kommer att arbeta i. Genom delägande skapas ett större engagemang då alla får möjlighet att påverka det bolag man arbetar i. Detta erbjudande kompletterar vi med en av marknadens mest attraktiva lönemodeller.

För rätt person finns också möjlighet att leda ett av våra nischbolag till framgång. I rollen som nischbolagschef har du det övergripande ansvaret för hela verksamheten. Självklart erbjuder vi dig ett betydande delägarskap i det dotterbolag du driver.

 

VÅR VISION


Castra skall vara ett känt och respekterat varumärke inom högkvalificerad verksamhetsutveckling och IT.

Vi är stolta över att associeras med hög kompetens och erfarenhet!

VÅRT MÅL


ÅR 0000
  • Är vi fortsatt stolta över det bolag och den kultur vi byggt tillsammans
  • Tillhör samtliga nischbolag topp-5 inom sin nisch
  • Omsätter vi 300 miljoner
  • Är vi en etablerad ramavtalsleverantör
 

VÅR HISTORIA

Det började redan 1998 ...

... då Mikael Hammarin startade Castra Consulting. Mikaels vision var att skapa det bolag han själv ville jobba på. Inte det största men det bästa! Det skulle vara tillsammans med de bästa och trevligaste konsulterna och bolaget skulle ha rätt känsla med engagerade medarbetare och framförallt roligt på jobbet! Ett kvitto på att detta var ett lyckat koncept kom 2008. Då vann Castra DI:s Gasellutnämning som det snabbast växande bolaget i Västra Götaland, och kom på en andra plats i hela Sverige!

2012: Mikael kände dock att han ville ta bolaget ett steg längre, vad gäller medarbetarengagemang och möjligheter. Med syftet att bygga ett modernt bolag avyttrades stora delar av verksamheten.

Det nya Castra skulle stå på fyra grundpelare:

  • Möjlighet till delägande
  • Fler egna ramavtal
  • Bra prestationsbaserad ersättningsmodell
  • Starka nischer organiserade i olika dotterbolag

2013: Under första året har den nya gruppen gått från 7 miljoner till 21 miljoner i omsättning. Verksamheten finns nu i Stockholm, Västra Götaland och Öresundsregionen. Ramavtal har tecknats med SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Försäkringskassan.

2014: Castra har nu expanderat från 7 till 40 medarbetare på de 2 år den nya organisationen varit på plats. Castras Agila satsning, som ytterligare skall stärka vår roll som en av de erkända leverantörerna i Sverige,sjösätts.

2015: Castra passerar 60 medarbetare. Systemutvecklingsbolag startas i Stockholm och Väst. Vi etablerar kontor i Linköping och Sundsvall. Inom det agila området har Castra i slutet av året störst andel certifierade CSPO (Certified Scrum Product Owner) och SA (Safe Agilist) av samtliga bolag i Sverige! Nya offentliga ramavtal har bl.a tagits med Domstolsverket och Bolagsverket.

2016: Försäljningen ökar under året med 67 procent.
Nya offentliga ramavtal med CSN (Centala Studiestödsnämnden) och SPV (Statens tjänstepensionsverk) har erhållits.
En mängd nya kunder kan också räknas in inom privat sektor.

2017: Castra blev certifierat av ”Great Place to Work”. Certifieringen grundar sig på Great Place to Work internationella standard för utvärdering av arbetsplatser. Detta innebär att Great Place to Work Sverige har genomfört en grundlig utvärdering av medarbetarnas uppfattning om Trovärdighet, Respekt, Rättvisa, Stolthet och Kamratskap i organisationen.
Bolaget växte med 23 procent. Castra startar upp satsningar inom Management och Industri.