Deltagare i advisory board i Castras dotterbolag

Advisory board – på Castra får alla inflytande

Advisory board är ett av Castras viktigaste forum för att involvera medarbetarna och ett sätt för dem att påverka organisationen som helhet. Här diskuteras större frågor så som företagets strategiska arbete, mål och fokusområden för året. Det fungerar som Castras rådgivande organ där medarbetarna tar ett kliv framåt och uttrycker sina önskemål och åsikter. Här diskuteras allt som har med företagets välmående och utveckling att göra.

Deltagare i Advisory Board i Castra Syd

Vem får vara med?

Castra ägs gemensamt av medarbetarna och tillsammans bygger vi bolaget. Vi ser det som otroligt viktigt att involvera medarbetarna i arbetet att ta fram värderingar och att arbeta med organisationens strategi för att öka delaktighet. Därför har varje regionbolag en advisory board som fungerar som ett rådgivande organ i bolaget.

– Vi vill inte begränsa oss i att vissa får vara med medan andra inte får det. Det ska heller inte finnas någon enstaka representant för medarbetargruppen. På Castra får alla medarbetare möjligheten att sitta med i bolagets advisory board. Vi vill att alla som har ett intresse av och vill vara med och påverka bolaget ska få det. Mixen av personerna som sitter med i våra advisory boards är det som gör det intressant. De kommer med nya infallsvinklar och bjuder in till bra diskussion. Man behöver alltså inte ha tidigare erfarenhet av lednings- eller styrelsearbete, säger VD Mikael Hammarin. 

Advisory Board är bolagets rådgivande organ

I Castras advisory board diskuterar medarbetarna allt som har med bolagets välmående och utveckling att göra. Vi tycker det är viktigt att vi gemensamt formar den arbetsplats vi vill vara en del av och att vi tillsammans skapar ett roligt och givande arbetsklimat. 

– De största fördelarna vi sett är att vi får ett helt annat engagemang från medarbetarna, men framför allt en frihet i diskussionerna då vi slipper en massa formalia som vi måste ha i styrelserna. Vi får mer tid till att faktiskt prata om sådant som utvecklar bolaget istället för att fastna i en massa formaliteter. Kreativiteten har getts större utrymme och alla har fått ut mer av mötena, berättar COO Elin Toft.

Vill du bli en del av Castra? Spana in vår karriärsida.

Porträttbild Hilda Hammarin

Hilda Hammarin

Marknadsföring & projektkoordinator