Presentation av resultat av årets medarbetarundersökning

Positiva resultat i årets medarbetarundersökning – ledarskapet starkt och stoltheten stor på Castra

Castra utmärker sig positivt i en jämförelse med andra företag i Sverige. I årets medarbetarundersökning med Great Place to Work visade det sig att synen på ledares trovärdighet ligger i snitt 33 procentenheter högre än Sverige index. 9 av 10 av Castras medarbetare har som helhet förtroende för ledare och chefer på företaget.

Varje år genomför Castra en medarbetarundersökning tillsammans med Great Place to Work. En utvärdering av medarbetarnas uppfattning om trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap inom företaget görs. Årets resultat visade att medarbetarna upplever ett gott ledarskap och att det finns en stolthet, både i det enskilda arbetet och i företagets. 88 procent upplever ett trovärdigt och ärligt ledarskap inom företaget, samtidigt som 90 procent av medarbetarna är stolta att vara en del av Castra.

– Närmare 100 medarbetare valde att delta i årets undersökning vilket är ett mycket positivt resultat. Vi uppskattar att våra medarbetare visar ett starkt engagemang och en optimism att fortsätta utvecklas tillsammans inom bolaget. Att 9 av 10 medarbetare skulle rekommendera Castra som arbetsgivare gör mig otroligt stolt, säger grundare och VD Mikael Hammarin.

Internkulturen är ett ständigt pågående arbete inom bolaget. Att 95 procent uppger att Castra är en vänlig arbetsplats är ett kvitto på att vårt arbete kring området är på rätt väg. Däremot kommer vi inte luta oss tillbaka och säga att vi är nöjda. En bra kultur måste vårdas för att leva vidare och utvecklas.

Enligt GPTW karakteriseras utmärkta arbetsplatser av att man känner förtroende för ledare, är stolt över arbetet och trivs med kollegorna. Undersökningen identifierar vad våra medarbetare tycker om arbetsplatsen. Dessutom är det ett bra stöd för att förstå vad det är som driver engagemang och lönsamhet inom organisationen. Den ger oss värdefull insyn i vårt pågående arbete att skapa en stark arbetsplatskultur och hjälper oss att identifiera fokusområden.

Vill du bli en del av vårt härliga gäng? Läs mer om vårt erbjudande här eller besök vår karriärsida här

Porträttbild Hilda Hammarin

Hilda Hammarin

Marknadsföring & projektkoordinator