fbpx
Castra affärsområde systemutveckling

Systemutveckling

Genom våra medarbetares djupa kunskap inom utveckling och kreativa lösningar skapar vi digitala möjligheter och långsiktigt värde för våra kunder.

Läs mer
Castra affärsområde IT-management

IT-management

IT-management hjälper företag med utveckling inom IT och ledarskap.

Läs mer

Management

Tillsammans med kund identifierar och genomför vi verksamhetsförbättringar genom att förändra organisation och processer.

Läs mer
Castra affärsområde industriteknik

Industriteknik

Vi stärker kundens organisation med vårt kunnande oavsett om det gäller specifika utvecklingsprojekt eller att fylla en lucka i den ordinarie laguppställningen.

Läs mer

Test & Testledning

Vi hjälper våra kunder förbättra sin konkurrenskraft genom att optimera och säkerställa de lösningar och tjänster som implementeras så att de releaser som släpps fungerar som tänkt.

Läs mer

IT-infrastruktur

Från planering till implementering och vidare till drift och support – våra IT-konsulter hjälper er att hitta det bästa sättet att använda informationsteknologi för att möta ert företags mål.

Läs mer

Systemutveckling

Digitalisering ligger idag högt upp på våra kunders agendor och vi ligger långt fram tekniskt och kring kreativitet och innovation. Våra IT-specialister förstärker dina IT-projekt genom att tillföra sin specialistkompetens och förbereder dig för omvärldens digitalisering.

Det är alltid projektets behov och kundens IT-miljö som styr – vi är fristående och inte låsta till specifika standarder eller plattformar. Våra konsulter är seniora och har en bra kunskap inom varje sakområde. För oss är nyckeln till din framgång att vi jobbar tätt och öppet tillsammans.

Vi har mångårig erfarenhet av avancerad systemutveckling med fokus på användbarhet och kostnadseffektivitet, så bli inte förvånad om vi föreslår en helt annan lösning än den du tänkt dig – vi är agila! Det är alltid du som bestämmer, men vi delar mer än gärna med oss av vår erfarenhet av att bygga system för olika typer av uppgifter – inte bara beträffande den tekniska lösningen, utan även kring att skapa användbara och smidiga processer kring den.

Tjänsteområden

 • Front-end och back-end
 • C#
 • Java
 • Python
 • C++

IT-management

IT-management hjälper företag med utveckling inom IT och ledarskap. Med ett holistiskt synsätt och stor kompetens att anamma den snabba utvecklingen inom IT har våra medarbetare förmågan att förklara komplexa frågeställningar på ett pedagogiskt vis, samt besitter kunskap om de utmaningar man ofta stöter på inom dessa områden och hur de bäst hanteras.

Tjänsteområden

 • IT-projektledare
 • Business analyst
 • Solution architect
 • Service manager
 • Scrum master
 • Agil coach
 • Produktägare
 • Program leader
 • Change manager

Management

Tillsammans med kundens organisation identifierar och genomför vi verksamhetsförbättringar genom att förändra organisation och processer. Våra medarbetare har ett stort branschkunnande inom respektive verksamhetsområde och har en stor erfarenhet av att agera bollplank, utredare, strateg och projektledare åt vår kund.​

Management skall vara länken som driver Business transformation för våra kunder, att våga ifrågasätta och utmana traditionella affärsmodeller, värdeströmmar, processer, organisation och gamla arbetssätt. Det handlar om att ta fram en gemensam vision och målbild kring ett önskat framtida läge samt hur vi tar oss dit.

Tjänsteområden

 • Verksamhets- och organisationsutveckling
 • Förändringsledning
 • Affärsutveckling
 • Projektledning
 • Programledning
 • Interim
 • Strategiutveckling

Industriteknik

Våra konsulter stärker kundens organisation med sitt kunnande oavsett om det gäller specifika utvecklingsprojekt eller att fylla en lucka i den ordinarie laguppställningen. Vi finns i olika branscher och med olika kompetensprofil, men med det gemensamt att vi står för kvalitet och leverans när det gäller ingenjörstjänster i teknikens framkant.

Castra Industriteknik ska vara lyhört, enkelt att ha att göra med och utgöra en naturlig samarbetspartner för kunden inom teknik, kvalitet och teknikledning.

Tjänsteområden

 • Konstruktion, el och mekanik
 • Kvalitetsledning
 • Projektledning och projektstyrning
 • Produktutveckling
 • Produktionsledning & -utveckling
 • Automation
 • Säkerhet
 • Inköp
 • Produktion- & processteknik

Test & Testledning

I en snabb och föränderlig värld ställs nya och många gånger högre krav på att kunna leverera användbara produkter och tjänster med hög kvalitet på kort tid. Digitaliseringen gör avtryck och etablerade tillvägagångssätt ifrågasätts i strävan efter att förenkla och effektivisera. Den nya teknologin bidrar till nya möjligheter att hitta konkurrenskraftiga alternativa lösningar samtidigt som kravbilden blir än mer komplex.

Vi på Castra har lång och gedigen erfarenhet av arbete med behovs- och kravanalys, vilket är en viktig hörnsten i att göra ”rätt saker” i projekt. En kombination av tydliga krav och ett tidigt och strukturerat testarbete som genomförs kontinuerligt är en av framgångsfaktorerna för våra kunder. Det minimerar riskerna och säkerställer kontinuerligt kvaliteten. Ett väl utfört hantverk inom både krav och test ökar markant möjligheten att leverera på önskad tid och med rätt kvalitet.

Vi har lång erfarenhet av att ta roller som testare, testledare och QA-lead i våra kunders projekt. Vi tillämpar metoder anpassade utifrån kundens behov från såväl agila projekt som projekt som drivs med traditionella metoder.

Tjänsteområden

 • Testledning
 • Teststrategi
 • Testprocessutveckling
 • Testautomation
 • Kravhantering och kravanalys
 • Prestandatestning
 • Lasttestning

IT-infrastruktur

Våra IT-Infrastrukturskonsulter kan hjälpa er att analysera er nuvarande arkitektur samt att planera, skissa, designa och hjälpa till att implementera en ny modell som kommer förbättra driftseffektiviteten, möta alla säkerhetskrav, integrera nödvändiga redan existerande resurser och eliminera onödiga informationssilon.

Från planering till implementering och vidare till drift och support – våra IT-konsulter hjälper er att hitta det bästa sättet att använda informationsteknologi för att möta ert företags mål.

Genom åren har våra IT-konsulter suttit i flertal projekt / miljöer där man varit med att designa och implementera flera stor- och småskaliga IT-arkitekturer. Våra anställdas erfarenhet inom IT-arkitektur hjälper er att standardisera databassystem och miljön på arbetsstationerna, effektivisera IT-personal, eliminera överflödiga funktioner, centralisera fillagring och tillhandahålla den optimala användarautentiseringslösningen för ert företags behov.

Tjänsteområden

 • Strategisk rådgivning
 • Teknisk konsultation
 • Drift och support
 • Utbildning