Castra certifierade av Great Place to Work – för tredje året i rad

Castra inledde under 2017 ett samarbete med Great Place to Work som ett led i att utveckla det redan pågående kulturarbetet inom organisationen. Nu har Castra, för tredje året i rad, blivit certifierat av Great Place to Work 2019 som en mycket bra arbetsplats.

Certifieringen innebär att Castra uppfyller de krav på kulturskapande aktiviteter som ställs av Great Place to Work. En omfattande utvärdering av medarbetarnas uppfattning om trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap har genomförts. Dessutom har en culture audit tagits fram där ledningsgruppens arbete med kulturfrågor granskats. 

”Oerhört roligt och ett bevis på att våra tankar om delaktighet, påverkansmöjligheter och respekt för individens egna val och möjligheter fungerar”, säger VD Mikael Hammarin.

”Trots att detta är vår tredje certifiering så kommer vi inte luta oss tillbaka. Vår ambition att jobba ännu hårdare med detta framöver. En bra internkultur måste vårdas och utvecklas för att leva vidare”, fortsätter Mikael.

Castras diplom från Great Place to Work

Mer om Great Place to Work och vad certifieringen innebär här. Vill du veta mer om Castras erbjudande? Läs mer här.