Castra fortsätter växa – passerade 150 medarbetare

2019 firade Castra flera framgångar och under det gångna året har företaget expanderat kraftigt. I augusti gick vi bland annat ut med nyheten att vi nått 150 medarbetare.

Castra startade sin verksamhet 2012 och på 7 år har vi nått 150 medarbetare och har numera kontor på 7 orter i Sverige.

Vi arbetar strategiskt utifrån vår Vision 300 och att vi redan i somras var uppe i 150 medarbetare gör att vi ligger i fas med planen. Under året har stort fokus lagts på vår internkultur och medarbetarskapet. Vi arbetar aktivt med att attrahera, utveckla och behålla såväl nya som befintliga medarbetare.

Vår certifiering av Great Place to Work för tredje året är ett bevis på att vi är på rätt väg. Vi är måna om att hela tiden utveckla vår organisation och vårt kulturarbete. Vi lägger stor vikt vid att involvera, engagera och bygga Castra tillsammans med våra medarbetare. Castras kultur bygger på frihet, transparens, delaktighet och gemenskap.

Vi är stolta att Castra-familjen växte under året och är mycket glada att välkomna våra nya fantastiska medarbetare till teamet!

Vill du också bli en del av Castra? Läs mer här