Jenny Nguon porträttbild

Castra rekryterar Jenny Nguon som Bid Manager för koncernen

Castra satsar stenhårt på att bli den självklara partnern för offentlig sektor när det gäller tjänster inom digitalisering och effektivisering. Sedan starten av satsningen hösten 2019 har vi vunnit ett 25 nya ramavtal inom offentlig sektor och lyckats uppnå branschens bästa hit-rate. Castra rekryterar nu Jenny Nguon som Bid Manager för koncernen och nyckelspelare i bygget av branschens bästa anbudsorganisation.

Vad är din roll på Castra?

Min roll som Bid Manager på Castra innebär att jag kommer att projektleda anbud. Målet är att tillsammans med organisationen ta fram anbud i hög kvalité som motsvarar beställarnas förväntningar och som sticker ut från konkurrenternas för att vinna anbudet. För att lyckas med detta krävs det bla att man skapar samt bibehåller goda relationer med underleverantörer, kontinuerligt håller sig uppdaterad om LOU, Lag om offentlig upphandling, samt bevakar marknaden.

Vad var din syn på bolaget innan du sökte det här jobbet?

Företaget ger genom sitt koncept sina anställda möjligheten att påverka och driva bolaget framåt. Detta gav mig en bild av Castra som ett bolag bestående av motiverade, lösningsorienterade och kompetenta medarbetare med entreprenörsanda. Castra är ett bolag som fokuserar och satsar på sina medarbetare, vilket jag är anser är nyckeln till ett framgångsrikt bolag.

Jag har under en längre tid vart intresserad av att få arbeta i IT-branschen. Castras höga och snabba tillväxt är ett resultat av nöjda beställare och lyckade uppdrag som medarbetare på Castra har bidragit till. Att få vara med på Castras tillväxtresa och få möjligheten att arbeta med erfarna och drivna medarbete var det som lockade mig till Castra. Bolagets koncept som bygger på att medarbetarna själva får friheten att bestämma över sitt upplägg av arbete och utveckling är en modell som jag motiveras av.

Hur vill du utveckla Castra?

När ett bolag växer så snabbt som Castra har gjort de senaste åren är det svårt att hinna med att skapa en grundstruktur mitt i det höga arbetstempot. Med min erfarenhet hoppas jag kunna hjälpa Castra med att effektivisera anbudsprocessen. Genom att tidigt sätta rutiner, struktur och utforma en tydlig anbudsprocess kommer anbudsarbetet och uppföljningen av anbuden att effektiviseras och kvalitetssäkras. Istället för att lägga tid på det administrativa kommer mer tid att kunna gå åt till att hitta de bästa kandidaterna och samarbetspartnerna på marknaden för att vinna anbuden.

Vad ser du fram emot i din nya roll?

Det jag ser fram emot mest är att få vara med att bidra till Castras tillväxt. Castra har idag en hög HIT-rate och med mina erfarenheter inom offentliga upphandlingar hoppas jag på att kunna bibehålla denna höga nivå, men självklart strävar jag efter att öka HIT-raten ännu mer. Jag ser även fram emot att lära mig mer om IT-branschen, vilket jag delvis kommer göra i min roll men även genom att få arbeta med Castras erfarna medarbetare.

Vad har du tidigare gjort?

Jag är utbildad civilekonom med inriktning controlling från Linnéuniversitet. Efter examen började jag jobbade som projektcontroller på Infranord. På Infranord blev jag intresserad av kalkylering och anbud och fick möjligheten att börja på deras kalkylavdelning som kalkyleringsprojektledare. Innan jag började på Castra var jag anbudsledare för anläggningsprojekt på SERNEKE i drygt 3 år. Därigenom har jag även erfarenhet i kalkylering av anläggningsprojekt.

Vill du veta mer om Castra? Läs mer om bolaget

Porträttbild Hilda Hammarin

Hilda Hammarin

Marknadsföring & projektkoordinator