Castra satsar på utbildning inom artificiell intelligensArtificiell intelligens är ett spännande ämne som inom de närmaste åren kommer ha stor påverkan på både utbildning och arbetsliv. På Castra vill vi att fler ska lära mer om artificiell intelligens och satsar därför på att utbilda våra medarbetare inom området. Under vår konferens hölls ett utbildningsspår inom AI/machine learning för att ge våra medarbetare möjligheten att lära mer och utöka sin kunskap. Utbildning inom området görs för att kunna möta kundernas behov och omvärldens förväntningar på ett ännu bättre sätt.