Castra genomför medarbetarworkshop tillsammans med Great Place to Work

För tredje året i rad är Castra certifierade som ett Great Place to Work. En certifiering som intygar att våra medarbetare upplever Castra som en mycket bra arbetsgivare. Bakom certifieringen står organisationen Great Place to Work som årligen genomför världens största medarbetarundersökning. Under Castras höstkonferens genomfördes en medarbetarworkshop tillsammans med GPTW med syfte att involvera medarbetargruppen i arbetet framåt.

Resultatet vi fått från medarbetarundersökningen har varit en naturlig startpunkt i vårt arbete att skapa en stark arbetsplatskultur och vässa vårt arbetsgivarerbjudande ytterligare. Vi har fått bra insikt och en tydlig bild av vad våra medarbetare tycker är bra och vad som behöver förändras inom företaget. Det har gett oss möjlighet att göra rätt förändringar med rätt fokus.

Men syfte att involvera och skapa engagemang hos medarbetargruppen i det fortsatta utvecklingsarbetet genomfördes en medarbetarworkshop tillsammans med Great Place to Work under Castras höstkonferens i oktober. Med utgångspunkt från årets medarbetarundersökning togs två fokusområden fram och arbetades med under workshopen. Resultatet av dagen blev konkreta actions som Castra ska fokusera på och arbeta med löpande under det kommande året.

Läs mer om vår certifiering här eller om Great Place to Work här.

Porträttbild Hilda Hammarin

Hilda Hammarin

Marknadsföring & projektkoordinator