Lokalt entreprenörskap genom Hand in Hand

Castra stödjer Hand in Hand för att bekämpa fattigdom med entreprenörskap

En stor orsak till fattigdom är ofta att människor saknar jobb de kan försörja sig på. Vi vill se en tryggare och säkrare framtid och tror att entreprenörskap och skapandet av jobb är ett viktigt steg i rätt riktning. Därför har vi valt att bli stödföretag till den ideella organisationen Hand in Hand.

Hand in Hand är en ideell organisation som arbetar med entreprenörskap som ett effektivt, långsiktigt och hållbart sätt att bekämpa fattigdom och barnarbete. Genom att utbilda i att starta och driva företag vill Hand in Hand ge fattiga och utsatta kvinnor verktyg att själva förbättra sina livsvillkor.

– Hand in Hands tankar om att stötta lokala entreprenörer ligger väldigt nära Castras tankar om hur man motiverar människor att skapa sin egen livssituation och tillvaro. Vi tror på människors egen kraft och förmåga, säger Mikael Hammarin, grundare av Castra.

Lokalt entreprenörskap

Tack vare chansen att starta företag får människor chans att skapa sig en hållbar försörjning. Fler små, familjeägda företag bidrar både till den egna inkomsten men även till att skapa nya arbetstillfällen. Sedan Hand in Hand startade har de utbildat över 2,6 miljoner människor, vilket har resulterat i motsvarande antal nystartade företag och över 4 miljoner jobb.

Hand in hands arbetsmodell bygger på fyra utbildningssteg – social mobilisering, utbildning i entreprenörskap, finansiering och expansion. Medlemmarna får i första delen lära sig om gruppdynamik, sparande och att sätta upp och hålla en budget. De lär sig även att läsa, skriva och räkna om behov finns. Därefter utbildas gruppen i entreprenörskap, finansiering och marknadsföring, samt kring hur man startar och driver en verksamhet.

Medlemmarna börjar under utbildningens gång att spara små summor – både individuellt och gemensamt. Dessutom har de tillgång till mikrolån om de behöver ytterligare medel för att finansiera verksamheten. När företaget är igång hjälper Hand in Hands affärscoacher löpande till med frågor som distribution, kvalitet, förpackning och expansion.

Jämställdhet

Hand in Hand fokuserar framförallt på fattiga och utsatta kvinnor. Organisationen belyser studier som visar att kvinnor generellt investerar 90 % av sin inkomst på familjens välbefinnande. Motsvarande siffra för män är 30-40 %. När kvinnor får en inkomst bidrar det till att de får en starkare och mer jämlik roll, både i familjen och i samhället. Att utbilda och stärka kvinnor är därför centralt i att bekämpa fattigdom.

Läs mer om Hand in Hand och deras fantastiska arbete här.

Porträttbild Hilda Hammarin

Hilda Hammarin

Marknadsföring & projektkoordinator