Castra vinner ramavtal med RISE, Research Institutes of Sweden

Castra har, efter upphandling och i hård konkurrens, tilldelats ramavtal med RISE, Research Institutes of Sweden. Avtalet avser konsulttjänster inom området Leda och Styra. Avtalet löper över en fyraårsperiod.

Castra har i hård konkurrens blivit tilldelade ramavtal med RISE, Research Institutes of Sweden. Avtalet skrivs på 48 månader och börjar gälla 2020-10-01 och omfattar konsulttjänster inom området Leda och Styra.

– Castras engagerade, seniora och extremt kompetenta konsulter har alltid varit Castras stora konkurrensfördel. Det är därför extra roligt att vi fått tilldelning i den här upphandlingen där tonvikten i utvärderingen lagts på våra konsulters kompetens och referenser. Vi är mycket glada och stolta över tilldelningen och vi ser fram emot att kunna hjälpa RISE att nå sina mål genom att leverera våra konsulter inom projektledning, krav- samt testledning, säger Sebastian Fagerholm, ansvarig för offentlig sektor på Castra.

RISE uppdrag är att verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse samt bidra till en innovativ utveckling av samhället.

Vi ser fram emot att leverera toppklass och att bygga ett mycket roligt och spännande samarbete med RISE!