Castras koncernredovisning: fler ramavtal och kraftigt ökad försäljning

Castra växer i snabb takt och verksamhetsåret 2019/2020 har inneburit både utmaningar och framgång för koncernen. Personalstyrkan och försäljningen har återigen ökat kraftigt och trots coronaspridningen i världen står Castra förhållandevis starkt. Nu listar vi årets 4 höjdpunkter och ser fram emot 2021!

Elin Toft, koncern-VD på Castra, ser tillbaka på verksamhetsåret som gått och är stolt över det vi åstadkommit:

– Verksamhetsåret 2019/2020 har varit ett annorlunda år för oss alla. Vi är därför extra stolta över vår fortsatta tillväxt och framgång. Att ha fantastiskt duktiga och kompetenta medarbetare, vårt arbete kring en betydelsefull bolagskultur och en strategisk spridning av kunder och samarbetspartners har visat sig slå väl ut även vid sämre tider. Vårt hårda arbete för att bygga Sveriges mest attraktiva konsultbolag fortsätter och vi har i nuläget ännu fler roliga kunder och skickliga medarbetare att samarbeta med för att fortsätta utveckla både dem och oss.  

1. Ett år av tillväxt 

Vi är stolta att konstatera att omsättningen under verksamhetsåret 2019/2020 ökade med 27%. Koncernen som grundades för 8 år sedan omsätter nu drygt 163 miljoner kronor. Trots omvärldsläget bedöms Bolagets marknadsmässiga förutsättningar vara mycket goda inför verksamhetsåret 2020/2021 och tillväxttakten spås vara fortsatt hög.

2. Nya ramavtal

Vi har under det senaste året satsat stenhårt på att bygga branschens bästa anbudsorganisation. Sedan starten av satsningen hösten 2019 har vi vunnit ett 20-tal nya ramavtal inom offentlig sektor. Dessutom har vi lyckats uppnå branschens bästa hit-rate (vunna avtal/lämnade anbud). Vi har under verksamhetsåret tecknat ramavtal med bland annat Försäkringskassan, CSN (Centrala Studiestödsnämnden), SPV (Statens Tjänstepensionsverk), Öresundsbron, Alingsås Kommun, Hyresbostäder i Norrköping, Karlstad Kommun, Kraftringen, MKB, Skellefteå Kraft, SYSAV, RISE, Region Uppsala, Strängnäs Kommun och Sundsvalls kommun.

3. Utsedda till en av Sverige bästa arbetsplatser

Koncernen blev för fjärde året i rad certifierat av ”Great Place to Work”. Certifieringen grundar sig på Great Place to Work:s internationella standard för utvärdering av arbetsplatser. Detta innebär att Great Place to Work Sverige har genomfört en grundlig utvärdering av medarbetarnas uppfattning om Trovärdighet, Respekt, Rättvisa, Stolthet och Kamratskap i organisationen. Under året blev Castra dessutom utnämnda till en av Sveriges bästa arbetsgivare av Great Place to Work i kategorin medelstora bolag. En prestigefylld utnämning som vi är mycket stolta över.

4. Nya kunder och uppdrag

Vi har haft stort fokus på att vidareutveckla våra kundrelationer och utöka vår kundkrets ytterligare. I och med detta har vi en rad nya kunder inom diverse branscher. Vi har påbörjat en rad nya spännande uppdrag hos bland annat HBO, Coca-Cola, Skandia och Inwido.

Vill du veta mer? Läs mer om Castra här.

Porträttbild Hilda Hammarin

Hilda Hammarin

Marknadsföring & projektkoordinator