Så har Castra klarat pandemin – grundare i intervju om resultatet

Mikael Hammarin, grundare av Castra, i intervju om hur bolaget stått sig starka under Covid-19-pandemin och de möjligheter han ser framöver.

Nu har det gått ett tag sedan pandemin blev ett faktum – hur står sig Castra idag?

Vi är nu tillbaka på banan och mer därtill; efterfrågan från våra kunder är hög och vi har tagit en mängd avtal. Vi står oss förhållandevis bra och säljer nu faktiskt för cirka 10 procent mer än innan pandemin slog till. Självklart har även Castra påverkats av spridningen av coronaviruset. I mars 2020 hade vi ”all time high”, men under våren såg vi en ungefärlig nedgång på 15 procent med en del avslutade uppdrag. Detta var oundvikligt givet situationen, men sammantaget klarade vi det bra. Vi ser att vi fått ett kvitto på att det bolag vi bygger har visat sig mycket motståndskraftigt.

Du pratar ofta om att göra rätt saker, vad menar du med det?

Det är flera saker. T.ex. är det viktigt att bygga med många olika kunder inom många olika branscher. Idag har Castra ett 25-tal nisch- och ramavtal då vi jobbat mycket hårt med kundspridning sedan start. Castra har även valt att etablera sig på 7 orter, eftersom det vid olika tidpunkter kan vara skillnad på efterfrågan på de olika orterna.

Utöver riskspridning gäller det att ha en organisation som ständigt står på tå och där ledarna är ambassadörer, kommunikativa och har extremt högt ansvarstänkande. Under kristider är det extra viktigt att dessa ledare tar taktpinnen och motiverar, peppar, tar ansvar och driver organisationen framåt.

Och sist men inte minst gäller det att skapa delaktighet och möjligheter för alla på Castra.

Varför har Castra klarat sig bra?

Det absolut viktigaste är vår kultur och vår modell för att rekrytera, motivera och behålla rätt medarbetare! Det vi erbjuder våra konsulter och intern personal är vi tämligen ensamma om på marknaden idag. I vilket annat bolag kan du från dag ett bli delägare eller delta i företagets advisory board? I vilket annat bolag kan du fullständigt styra din tid, ta ledigt när det passar dig eller helt fritt välja din kompetensutveckling? Denna helhet gör att vi idag har ett bolag med mer engagemang än något annat bolag jag varit delaktig i tidigare. Detta var också hela syftet med att starta Castra, så det är helt underbart att se och känna vad vi skapar tillsammans! Vi ville helt enkelt skapa ett modernt bolag för konsulter som förtjänar att bli behandlade som vuxna individer.

Vi har inte tagit några genvägar i rekryteringen utan har otroligt duktiga konsulter och har därför lyckats behålla många av våra uppdrag. Vår attraktiv modell lockar till sig vassa konsulter som tror på sig själva. Att kunderna väljer att behålla våra konsulter när de behöver skära ner, är en anledning till att Castra inte påverkats lika hårt som många andra konkurrenter.

Att ha en arbetsplats som präglas av delaktighet, glädje och möjlighet till inflytande tror jag är nyckeln till ett välmående företag där medarbetarna vill vara med och bidra, både i med- och motgång.

Vad är ert främsta fokus framöver?

Vi fortsätter att värna om våra relationer och att skapa mervärde för våra kunder och medarbetare. Vi ruckar inte på kvalitén på konsulterna och fortsätter skapa en bra kompetensspridning inom koncernen. Arbetet kring företagskulturen kommer fortgå och vi kommer inte luta oss tillbaka. Vår ambition att jobba ännu hårdare med detta framöver tillsammans med personalen. En bra internkultur måste vårdas och utvecklas för att leva vidare. Vi ser fram emot ett spännande och roligt 2021!