Good Enough Is Good Enough!

More is More..

En av världens mest omtalade gitarrhjälte genom tiderna är svensk. Yngwie Malmsteen är arketypen för en Rockstjärna med stort R. Utanför den stora villan i Miami, radar han upp sin samling av Ferrari bilar och givetvis samlar han på Rolexklockor. Senaste uppgiften är att han har mer än 517 Rolex klockor.

“I didn’t just want to play it safe…people kept on telling me to slow down, like: “Hey slow down… remember that less is more!”…but how can that be? How can less be more?!! It’s impossible! More is more”
– Yngwie J. Malmsteen

Yngwie inspireras av klassiska kompositörer som Paganini och Bach och har alltid kopierat duktiga gitarrister för att utveckla sin egen teknik. Han har en grym drivkraft att hela tiden bli bättre inom sitt område. I hans tolkning av världen, att ”more is more” driver honom hela tiden att förbättra sig genom att bli snabbare, mer virtuos och mer komplett som gitarrist.  Det är intressant att Yngwie är som störst i länder som Japan som har en kulturell fascination för teknisk perfektion.  Allt japanerna gör drivs av en strävan efter perfektion, förbättring och fokuserat mästerskap.
Det gäller att inte rädas det som är svårt och stort och omfattande. Att inse att man kanske måste ägna hela livet åt fokuserad och medveten förbättring för att kunna uppnå mästerskap. I det sammanhanget är ”more is more” en passande devis.

Se gärna det klassiska Yngwie-clipet, som inspirerade mig att skriva denna blogg: http://www.youtube.com/watch?v=QHZ48AE3TOI

More is less

Barry Schwartz är professor i Social Theory and Social Action vid Swarthmore College.  I en av sina senaste böcker ifrågasätter han det klassiska antagandet att ett större utbud och ökad valfrihet ger ett bättre liv.
Den traditionella konsekvenskedjan är enligt följande:

maximerat antal möjliga val à maximerad frihet à maximerad välfärd à ”ett bättre liv”
Enligt denna logik innebär det att om man kan välja från ett större utbud, så upplever man större frihet och därmed en ökad välfärd.

Men Schwarts argumenterar för att en medveten begränsning av antalet valmöjlighet faktiskt kan minska stress, förvirring och ångest över att man borde valt något annat. Det stora antalet val gör att man i varje stund har så många möjligheter att man inte är närvarande och nöjd med det man har; ”allt ser så fantastiskt ut, det är bara en tidsfråga innan man blir missnöjd”.

I dag har ansvaret för produkten flyttat över från tillverkaren till konsumenten, eftersom om man köper en telefon som man inte giller eller som inte fungerar perfekt, kan man skylla på den dåliga produkten, men egentligen är det vårt eget fel att vi inte valde något annat. De flesta har svårt att hantera dagens enorma utbud av alla produktvarianter och vi tvingas lägga ner mer och mer tid på att jämföra produkter och att gå igenom val- och beslutsprocesser. Den enorma stress det innebär gör att friheten inte upplevs som frihet och vi njuter inte av välfärden, utan oroar oss för att vi ”valt fel”.

Det är lätt att glida över till vårt svenska ordspråk, att ”man ser inte skogen för all träden”.
Barry Schwartz sätter ljuset på ett flertal antaganden och konstaterar att för individen kan MORE vara LESS; More is Less.

Less is More

Arkitekten Ludwig Mies van der Rohe var en av pionjärerna inom den moderna arkitekturen. Han var inspirerad av dikten om Andrea del Sarto, ”The Faultless Painter”, av Robert Browning från 1855, där frasen ”less is more” utgör en nyckelfras. Mies strävade efter att skapa en arkitektur med minimal struktur för att ge plats för öppna ytor med mycket rymd och ljus. Han reducerade antalet detaljer för att förhöja helhetsintrycket och skapa en enkel och direkt upplevelse utan att en massa plottriga detaljer. Han ansåg att ”God is in the details”, vilket innebar att han propagerade för att välja detaljerna med omsorg, och att endast välja ut de som bäst representerade själva tanken med helheten.

Less is Less

”Less is Less” kan i min världsbild av arbete med krav i projekt och organisationer, associeras med en förbannad intressent som inte fått det han ville ha, eller det som han trodde att han ville ha.

Känslan av ”less is less” är obehaglig; som att bli lurad på konfekten, som att sitta och lyssna på en ”rolig historia” som inte har en rolig poäng. Vi kan uppleva det när projekt omprioriterats och kapats i ändarna så till den grad att ingen nytta blev kvar. Eller när bombastiska prototyper lovat fantastiska features i lyxförpackning, och leveransen sedan har mindre innehåll, är fulare och inte alls ger någon känsla av förbättring.

GEIGE!

I mitten av båda axlarnas Less och More, har vi en skärningspunkt! Alla uttrycken ovan kan i sitt sammanhang och med förståelse av respektive situation och kontext, ha sitt berättigande och kännas naturliga. Men vad vi egentligen bör stäva efter är givetvis en kombination av alla fyra!


Yngwies passion och glädjefulla virtuositet, Barry Schwartz insikter om paradoxala följdeffekter,  Mies tydliga och förädlade renhet samt behovet av ett riktigt innehåll som ger nytta, kan alla sammanfattas till: Good Enough is Good Enough! (GEIGE!). Genom att tänka på alla riktningarna samtidigt kan vi hitta ett lagom, som inte lämnar någon riktning besviken.

Stefan Eekenulv

Senior konsult på Castra

Stefan är passionerad för krav, verksamhetsanalys och visualisering av kunskap för att få det att funka i verkligheten. En annan passion är MonoSki och god öl. Stefan driver industriforskning kring pragmatic knowledge representation tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola och Castra. Han håller även i kurser inom IREB, läs mer här.