fbpx

Kurser

Redo att öka din kunskap? Vi erbjuder kurser och utbildningar både internt och externt.

IREB

IREB CPRE FL är en värdefull, och av arbetsgivare en efterfrågad, certifieringsutbildning. IREB CPRE FL är basen som alla som jobbar med krav och verksamhetsanalys bör ha. Utbildningen ger grundläggande förståelse och kompetens inom krav och närliggande områden i kontakt med, eller som påverkas av, krav.

Castra är en officiell utbildningspartner till IREB och erbjuder kurser både på grundnivå och avancerad nivå. IREB är en krav- och BR-certifiering med vetenskaplig och professionell struktur som gäller internationellt.

Genom att kunna mer om olika diagram och representationer så kan man bestämma vilka ord som man vill att en bild ska säga. Modeller används inom de flesta områden som kräver att man förstår och kan kommunicera komplexa skeenden och samband. En arkitekt skulle aldrig drömma om att “bara prata” om  sina byggnationer, det är självklart att man visar kartor, bilder och bygger 3D modeller. Modellerna är en viktig del för att förstå konsekvenser och för att involvera intressenter.

På samma sätt behöver vi möta framtidens alltmer komplexa verklighet inom systemutveckling. Rätt modeller effektiviserar kommunikation och ökar förståelsen för både nuläget, vad som är, vad som sker och det önskade läget, hur man vill att det ska vara och hur det ska fungera. Modeller tydliggör de behov som driver på och motiverar förändringarna.

Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig till dig som vill få en grundläggande kompetens inom kravhantering, fördjupa eller bekräfta den kompetens du redan har. Det är en värdefull kunskapsboost för verksamhetsanalytiker, kravingenjörer, systemutvecklare, projektledare, testare och arkitekter.

IREB FL profound

Fördjupade genomgångar, övningar på alla delar, diskussioner och best practices.
Antal dagar: 3,5
Kursavgift: 15 950 (exkl moms)

Göteborg

Datum
2019-11-212019-11-22
2019-11-252019-11-26

Stockholm

Datum
2019-11-272019-11-28
2019-12-102019-12-11

IREB FL light

Snabba översikter och utvalda övningar och sammanfattningar. En bra grund för vidare självstudier eller som introduktion till profound-kursen.
Antal dagar: 1,5
Kursavgift: 7 950 (exkl moms)

Göteborg

Datum
2019-11-212019-11-22
2019-11-252019-11-26

Stockholm

Datum
2019-11-272019-11-28
2019-12-102019-12-11

IREB AL advanced modeling and knowledge representation

Går på djupet kring kunskapsrepresentation och massor av övningar och referenser till specifikationen, handboken och andra viktiga böcker. En master class för dig som vill lyfta visuella representationer till nästa nivå och bli certifierad inom IREB advanced modeling.
Antal dagar: 5
Kursavgift: 17 950 (exkl moms)

Göteborg

Datum
2019-11-212019-11-22
2019-11-252019-11-26

Stockholm

Datum
2019-11-272019-11-28
2019-12-102019-12-11

Certifiering

IREB har certifiering på tre nivåer: grundnivå (FL), avancerad nivå (AL) och expertnivå (expert level).
Antal dagar: Varierar
Kursavgift: Certifieringskostnad tillkommer med 2 500 (exkl moms) för FL och AL samt 6 000 (exkl moms) för expert level.

Göteborg

Datum
2019-11-212019-11-22
2019-11-252019-11-26

Stockholm

Datum
2019-11-272019-11-28
2019-12-102019-12-11

Stefan Eekenulv är en av Europas mest meriterade lärare inom IREB FL. Han har i mer än 20 år haft fokus på och arbetat med krav, verksamhetsanalys och visualisering av kunskap på ett effektivt sätt som funkar i verkligheten. Stefan har sedan 2011 hållit i mer än 30 kurser i Göteborg och Stockholm med flera hundra elever. Dessa elever skapar nu värde i sina respektive företag med en kraftfull bas i riktig kravingenjörsskap och verksamhetsanalys.

RE@Agile

Syftet med RE@Agile kursen från IREB är att skapa en bro mellan agila metoder och traditionell kravingenjörsskap/verksamhetsanalys. Kursen genomlyser likheter och skillnader mellan de två världarna så att man enkelt förstår och kan skapa en gemensam verklighet, med öppenhet och respekt från båda håll.

Requirements engineering består av ett stort antal tekniker, metoder, verktyg och best practices för att kunna hantera komplexa problem oavsett vilken arbetsmetod som används. Förståelse för intressenternas behov, idéer och önskningar samt kvaliteten på kraven och de prioriteringar som måste göras i ett projekt är avgörande för ett lyckat slutresultat.

Om du saknar erfarenhet av traditionell kravingenjörsskap så får du viktiga insikter kring RE och BA, eftersom ett nytt agilt ramverk inte kan ersätta mer än 40 år av praktisk kunskapsrepresentation. Om du inte tidigare jobbat under agil flagga så får du en förståelse för skillnader och likheter och kan omfamna de nya idéerna och principerna.

Vem riktar sig kursen till?

Utbildningen riktar sig till dig som vill få en grundläggande kompetens inom kravhantering, fördjupa eller bekräfta den kompetens du redan har. Det är en värdefull kunskapsboost för verksamhetsanalytiker, kravingenjörer, systemutvecklare, projektledare, testare och arkitekter.

RE@Agile

RE@Agile kursen ger möjlighet till ökad förståelse och överbryggar det som kan kännas som “två olika världar”.
Antal dagar: 2
Kursavgift: 7 000 (exkl moms)

Göteborg

Datum
2019-11-212019-11-22
2019-11-252019-11-26

Stockholm

Datum
2019-11-272019-11-28
2019-12-102019-12-11

Certifiering

2 dagars certifieringskurs från IREB
Antal dagar: 2
Kursavgift: På förfrågan

Göteborg

Datum
2019-11-212019-11-22
2019-11-252019-11-26

Stockholm

Datum
2019-11-272019-11-28
2019-12-102019-12-11

Stefan Eekenulv är en av Europas mest meriterade lärare inom IREB FL. Han har i mer än 20 år haft fokus på och arbetat med krav, verksamhetsanalys och visualisering av kunskap på ett effektivt sätt som funkar i verkligheten. Stefan har sedan 2011 hållit i mer än 30 kurser i Göteborg och Stockholm med flera hundra elever. Dessa elever skapar nu värde i sina respektive företag med en kraftfull bas i riktig kravingenjörsskap och verksamhetsanalys.

User Story Mastery

Syftet med User story mastery-kursen är att fördjupa förståelsen för styrkan och begränsningarna med User Stories. Genom att förstå dess svagheter och relation till övriga kunskapsrepresentationer så kan du lära dig att skriva Stories som en real Master!

Genom att tydliggöra relationen mellan user stories som diskussionsunderlag och traditionella kravartefakter så skapar förenklingar nytta, snarare än att bli “fördumningar”. Genom att sätta User Stories i en kontext och som en typ av kunskapsrepresentation bland många andra, så kan vi förstå dess svagheter och genom exempel öva på att förbättra dem så att kommunikationen och diskussionerna blir bättre och ger mer nytta.

Efter kursen kommer du att kunna använda User Stories som ett kraftfullt verktyg för tänkandet, i diskussioner och som en bra representation av en del av projektet och produktens kunskap och krav.

Vem riktar sig kursen till?

För dig som “drabbas av” eller ska skapa User Stories och som vill förstå dess ursprung och hur man kan göra dem mer precisa och bättre redan från start.

Utbildningen riktar sig till dig som vill få en grundläggande kompetens inom kravhantering, fördjupa eller bekräfta den kompetens du redan har. Det är en värdefull kunskapsboost för verksamhetsanalytiker, kravingenjörer, systemutvecklare, projektledare, testare och arkitekter.

User Story Mastery

Med en teoretisk grund och massor av övningar så kommer du att kunna skriva, förbättra och ställa relevanta frågor kring det som User Storien är tänkt att fånga.
Antal dagar: 1
Kursavgift: 3 500 (exkl moms)

Göteborg

Datum
2019-11-212019-11-22
2019-11-252019-11-26

Stockholm

Datum
2019-11-272019-11-28
2019-12-102019-12-11

Stefan Eekenulv är en av Europas mest meriterade lärare inom IREB FL. Han har i mer än 20 år haft fokus på och arbetat med krav, verksamhetsanalys och visualisering av kunskap på ett effektivt sätt som funkar i verkligheten. Stefan har sedan 2011 hållit i mer än 30 kurser i Göteborg och Stockholm med flera hundra elever. Dessa elever skapar nu värde i sina respektive företag med en kraftfull bas i riktig kravingenjörsskap och verksamhetsanalys.