Bild på jämställdhet

Jämställdhet – en hållbarhetsfråga?

Vad är det första du tänker på när du hör ordet hållbarhet? För många betyder det miljömässig hållbarhet med naturen i fokus. Men hållbarhet består av tre dimensioner – ekologisk, ekonomisk och social, som alla måste samverka för att utvecklingen ska vara hållbar. För Castra ligger social hållbarhet extra nära om hjärtat. Målet är att alltid vara en organisation med ett stort hjärta och en hjälpande hand.

CSR, corporate social responsibility, används för att beskriva det arbete företag gör som har en positiv inverkan på samhället, miljön eller ekonomin. På Castra jobbar vi för ett hållbart samhälle genom jämställdhet, mångfald, inkludering och genom ett proaktivt miljöarbete. I denna artikeln går vi lite djupare in på vad just jämställdhet betyder för oss.

Att jobba för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett kön är en hållbarhetsfråga som berör alla typer av verksamheter. IT är en mansdominerad bransch och vi strävar efter en så lika könsfördelning i företaget som möjligt. Tack vare vårt kontinuerliga jämställdhetsarbete har vi tagit ett stort kliv framåt. På ett år har Castra dubblat antalet kvinnor i ledande position på företaget och nästan tredubblat antalet kvinnor som jobbar internt på Castra.

Bild på kvinnor

Som kvinna i IT-branschen är du ofta i minoritet. Därför startades nätverket CastraQuinn med syfte att utbyta erfarenheter, engagera, inspirera och nätverka. Vi vill att fler kvinnor ska våga ta steget och söka sig till IT-branschen och tror att mötet med andra kvinnor i branschen är otroligt viktigt. CastraQuinn bjuder på spännande events med aktiviteter, mingel och intressanta föreläsare där man delar med sig av kontakter och hjälper varandra framåt, både personligt och professionellt.

Jämställdhet och social hållbarhet är otroligt viktiga frågor som vi på Castra arbetar aktivt med, såväl externt som internt. Att alla ges samma möjligheter och förutsättningar oavsett kön eller bakgrund är en avgörande byggsten för ett hållbart samhälle.

Julia Lazar porträttbild

Julia Lazar

Marknadsansvarig