Agilt

Förändring är en förutsättning för utveckling.

Att vara agil betyder att man är medveten om att förändringar sker och att man anpassar sig och lär sig av dessa för att bli bättre och effektivare och på så sätt får ut en bättre produkt snabbare.

Betydelse

 • Kunden står i fokus.
 • Vi vill jobba nära de som jobbar med affären.
 • Vi vill jobba nära de som står för implementationen.
 • Vi tror på människors egna förmåga att själva styra och komma med idéer.
 • Fler ögon ser mer än få.
 • Kontinuerligt utvärdering och förbättring sker.

Certifiering

Kompetensutveckling och certifieringsmöjligheter utgör en större del av verksamheten inom Castra. Du som är konsult på Castra erbjuds kostnadsfri kompetensutveckling i form av ett flertal olika kurser och certifieringsprogram.

Exempel på utbildningstillfällen vi haft: 

 • Scaled Agile Framework samt Management 3.0 i Spanien.
 • Certified Product Owner (CSPO), certifieringskurs i Göteborgs skärgård. 

Agila konsultroller

Castras konsulter har bred och djup erfarenhet, via teori och praktik, av agila arbetssätt. Detta från ett flertal agila områden såsom Scrum, XP Practises (Extreme Programming), Kanban och SAFe. Våra konsulter förstår vikten av att bidra till det agila ledarskapet, god kommunikation och tillgänglighet. Oavsett roll har vi en vision för produkten, teamet eller organisationen.

Scrum Master

En Scrum Master från Castra har lång erfarenhet av att implementera agila arbetssätt. Detta både med lokalt placerade och distribuerade Scrum team. Målet för vår Scrum Master är att bygga självstyrande och högpresterande Scrum team som verkar i en agil organisation.​

 • Arbetar nära teamet.
 • ​Fokus på ständig förbättring med ökat kundvärde som mål.
 • Öka organisationens förståelse för Scrum.
 • Säkerställer att den disciplin som Scrum kräver efterföljs.
 • Coachar Scrum Product Owner i kravarbete och prioritering.

Agile Coach

En Agile Coach från Castra vågar ifrågasätta och accepterar inte ohälsosamma beteenden. Som coach har konsulten stor vana vid att utbilda inom agila områden. Våra coacher brinner för att vidareutveckla kundens agila arbetssätt.

 • Arbetar nära organisationens ledarskap.
 • Har mycket lång erfarenhet av agila arbetssätt i större organisationer.
 • Faciliterar och leder workshops.
 • Vidareutvecklar och följer upp organisationens långsiktiga agila vision.
 • Identifierar behovet av utbildningsinsatser och ansvarar för dessa.

Scrum Developer

Utvecklare från Castra är vana vid att arbeta tillsammans i team med parprogrammering och testdriven utveckling. Våra konsulter arbetar aktivt med både kravinsamling, design och implementation.

 • Kan arbeta i enlighet med XP practises.
 • TDD, BDD och Specification by Example är självklara metoder och arbetssätt.
 • Designmönster är en naturlig del av arbetssättet.
 • Bryter ned och utvecklar krav tillsammans med Scrum Product Owner.
 • Kan designa multipla lösningsförslag, med tillhörande utvecklingskostnader, som underlag till Scrum Product Owner för att kunna diskutera val av implementation.
 • Kan sätta upp en agil utvecklingsmiljö som stödjer testdriven utveckling, continuous integration och automatiska byggen.

Scrum Product Owner

Castras konsulter är vana vid att hantera ägarskapet av budget och att ansvara för en produkts framgång. Vi arbetar i en komplex miljö där vi tillsammans med beställare och team kontinuerligt levererar en produkt med rätt innehåll och kvalitet.

 • Ansvarig för allt arbete med visioner och prioriteringar av utvecklingsarbete.
 • Förstår och bidrar till hela produktportföljen.
 • Kan hantera både interna och externa intressenter i form av:
  – Team
  – Leveransmottagare
  – Leverantörer
  – Kunder
  – Marknadsavdelning
  – Management