Det här är Castra

Tillsammans bygger vi det bolag vi vill arbeta på.

Vad är Castra?

Castra är en entreprenörsdriven och medarbetarägd konsultgrupp med korta beslutsvägar. Vi erbjuder seniora konsulter inom IT och management.

På Castra erbjuder vi unika utvecklingsmöjligheter, frihet och flexibilitet, i både anställningsform och arbete. Vårt upplägg ger våra medarbetare stor frihet att styra över sin egen tid och arbetssituation, att ha möjlighet att utvecklas och forma sin anställning utefter sina egna behov och önskemål. Genom att erbjuda våra medarbetare möjligheten att kunna välja och påverka fritt möjliggör vi ett bättre samspel mellan arbete och fritid.

Vi är stolta över att alltid leverera högkvalificerade konsulter till våra kunder och att genom hela tidsperioden finnas till hands som ett stöd för både konsult och kund. Vi sticker ut med vår kompetens och kan därför erbjuda en effektgaranti på våra leveranser.

Castra är certifierade Great Place to Work 2017, 2018 och 2019. Dessutom blev vi utsedda till en av sveriges bästa arbetsplatser 2020, 2021 och 2022. Utmärkelsen grundar sig på Great Place to Works internationella standard för utvärdering av arbetsplatser och baseras på företagens resultat både från omfattande medarbetarundersökningar och organisationens kulturrevision. En omfattande utvärdering av medarbetarnas uppfattning om trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap har genomförts, så väl som en kulturutvärdering där organisationens arbete med kulturfrågor granskats.

Vårt koncept

Vår vision är att vara Sveriges bästa arbetsgivare för konsulter. Dit når vi genom att erbjuda våra konsulter det vi vet att de vill ha: möjlighet att påverka, frihet, bra lönevillkor, obegränsad kompetensutveckling och lika engagerade och kompetenta medarbetare som de själva.

Hos Castra väljer du som medarbetare din lön, din pension, din tid och dina uppdrag. Du har full koll på ersättning, beläggningsgrad och kostnader. Med Castras modell har du möjlighet till obegränsad utbildning, frihet att välja hur mycket du vill avsätta till pension och försäkringar och ta semester så mycket som passar just dig och din situation.

Delaktighet och medarbetarengagemang är en tung grundpelare i hur Castra arbetar. Vi ser det som en självklarhet att involvera medarbetare i arbetet att ta fram värderingar och att arbeta med organisationens strategi för att öka delaktighet. Därför jobbar vi bland annat med advisory board, delägarskap och projektgrupper för att involvera och engagera våra medarbetare i företagets strategiska arbete, mål och fokusområden. 

För rätt person finns också möjlighet att leda ett av våra nischbolag till framgång. I rollen som nischbolagschef har du det övergripande ansvaret för hela verksamheten. Självklart erbjuder vi dig ett betydande delägarskap i det dotterbolag du driver.

Presentation av Castras medarbetare

Vår tillväxt

Sedan start har bolaget vuxit stabilt varje år. Bolaget fortsätter att växa i hög takt och det är tydligt att vi lockar de bästa medarbetarna till oss. Under 2021 har vi inte bara passerat över 250 fantastiska medarbetare utan vi har även ökat vår omsättning med 29 procent.

Castra bygger på en bolagsstruktur baserat på nischade dotterbolag. Dotterbolagskonceptet har visat sig fungera otroligt bra och vi har i dagsläget nio dotterbolag. Vårt mål är att ha ett härligt och engagerat företag där man arbetar tillsammans med människor med liknande intressen och kompetenser, samtidigt som vi tillsammans bygger företaget och formar den arbetsplats vi själva drömmer om.

Nischbolagschef

Drömmer du om att bygga upp ett företag?

Gillar du utmaningar och brinner för att vara med och bygga upp och utveckla en verksamhet? Är du säljande, motiverande och resultatdriven? Har du stort kundfokus och älskar att bygga verksamhet i ett högt tempo?

Castras bolagsstruktur baseras på hårt nischade dotterbolag. Respektive dotterbolag skall tillhöra de mest framstående inom sin nisch och ha en hög tillväxttakt. För att nå detta mål behöver vi förstärka såväl ledning som rekryterings- och säljförmåga. I rollen som nischbolagschef har du det övergripande ansvaret för hela verksamheten.

Du tydliggör företagets visioner, strategier och mål, marknadsför företaget och ökar försäljningen. Utöver ansvar för budget och försäljningen har du också det övergripande personalansvaret. Stöd får du från moderbolaget. Vi anpassar din roll utefter dina förutsättningar och din förmåga.

Konsult

Personlig frihet och goda anställningsvillkor

Vad som passar dig och din situation bäst just nu vet bara du och därför erbjuder Castra dig som anställd bra flexibla lönevillkor som ger dig stor frihet att göra de val som är bäst för dig. I normalfallet blir utfallet klart bättre än en traditionell lönemodell, för att inte tala om den stora valfrihet som du som individ får.

Delägande och företagskultur

Det skall vara roligt och givande att jobba på Castra! Vårt mål är att ha ett härligt, engagerat företag tillsammans med kompetenta och underbara människor. Därför erbjuder vi möjligheten till delägande i det dotterbolag du kommer att arbeta i. Som delägare har du som önskar stor möjlighet att vara med och påverka. Du arbetar ju delvis för dig själv! Ju bättre företaget går desto större utdelning och värdeutväxling får du på dina aktier.

Vår historia

Mikael Hammarin grundade Castra Consulting 1998. Mikaels vision var att skapa det bolag han själv ville jobba på – inte det största utan det bästa. Det skulle göras tillsammans med de bästa och trevligaste konsulterna och bolaget skulle ha rätt känsla med engagerade medarbetare. Ett kvitto på att detta var ett lyckat koncept kom 2008. Då vann Castra DI:s Gasellutnämning som det snabbast växande bolaget i Västra Götaland, och kom på en andra plats i hela Sverige!

Mikael kände dock att han ville ta bolaget ett steg längre vad gäller medarbetarengagemang och möjligheter. Med syftet att bygga ett modernt bolag avyttrades stora delar av verksamheten. Det nya Castra grundades 2012 och skulle stå på fyra grundpelare: möjlighet till delägande, fler egna ramavtal, flexibel lönemodell och starka nischade dotterbolag.

2013

Under första året har den nya gruppen gått från 7 miljoner till 21 miljoner i omsättning. Verksamheten finns nu i Stockholm, Västra Götaland och Öresundsregionen. Ramavtal har tecknats med SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Försäkringskassan.

2014

Castra har nu expanderat från 7 till 40 medarbetare på de 2 år den nya organisationen varit på plats. Castras Agila satsning, som ytterligare skall stärka vår roll som en av de erkända leverantörerna i Sverige, sjösätts.

2015

Castra passerar 60 medarbetare. Systemutvecklingsbolag startas i Stockholm och Väst. Inom det agila området har Castra i slutet av året störst andel certifierade CSPO (Certified Scrum Product Owner) och SA (Safe Agilist) av samtliga bolag i Sverige! Nya offentliga ramavtal har bl.a tagits med Domstolsverket och Bolagsverket.

2016

Försäljningen ökar under året med 67 procent. Nya offentliga ramavtal med CSN (Centala Studiestödsnämnden) och SPV (Statens tjänstepensionsverk) har erhållits. En mängd nya kunder kan också räknas in inom privat sektor.

2017

Castra blev certifierat av ”Great Place to Work”. Certifieringen grundar sig på Great Place to Work internationella standard för utvärdering av arbetsplatser. Detta innebär att Great Place to Work Sverige har genomfört en grundlig utvärdering av medarbetarnas uppfattning om Trovärdighet, Respekt, Rättvisa, Stolthet och Kamratskap i organisationen. Bolaget växte med 23 procent.

2018

Castra passerade 100 medarbetare. Försäljningen ökade under året med 66 procent till 98,8 miljoner i omsättning. Mellansverige-regionen startades och Castra blev certifierade av Great Place to Work för andra året i rad. Nischsatsningar startades inom Industri och Management.

2019

Castra passerade 150 medarbetare och har en tillväxtökning med 29 procent i omsättning. För tredje året i rad blir Castra certifierat som ett Great Place to Work. Nya offentliga ramavtal tas med bl.a. Øresundsbro Konsortiet. Nya kontor öppnas i Norrköping, Jönköping och Örebro.

2020

Försäljningen ökade under året med 27 procent och omsätter nu 163 miljoner. Castra blev för fjärde året i rad certifierat av Great Place to Work och blev dessutom utnämnt till en av Sveriges bästa arbetsgivare i kategorin medelstora bolag. Ramavtal har teckats med bland annat Öresundsbron, RISE, Alingsås kommun, SYSAV, Kraftringen, Uppsala Region, Skellefteå Kraft, och Försäkringskassan. Koncernen har nu ett 25-tal ramavtal inom privat och offentlig sektor.

2021

Omsättningen under verksamhetsåret ökade kraftigt och koncernen som grundades för 9 år sedan omsätter nu strax 200 miljoner kronor. Castra passerade 250 medarbetare, blev för femte året i rad certifierat som ett Great Place to Work, blev utsett till ett av Sveriges Karriärföretag samt hamnade på topplistan bland Sveriges Bästa Arbetsplatser för andra året i rad. Castra nådde över 40 offentliga ramavtal och kundbasen på privatsidan ökade radikalt. Ett gediget informationssäkerhetsarbete under året ledde till en ISO27001-certifiering.