växt i glödlampa

Tekniska verken och Castra sluter ramavtal

Tekniska verken i Linköping tecknar ramavtal med Castra. Avtalet innefattar flertalet konsulttjänster inom IT. Takvolym bedöms till 210MSEK och avtalsperioden sträcker sig över tre år med möjlighet att förlänga avtalet i ytterligare ett eller två år.

Castra är en av de tre utvalda leverantörer som tecknar ramavtal med Tekniska Verken. Upphandlingen omfattar hela koncernen. Under aktuell period kommer fokus främst att vara verksamhetsutveckling kopplat till digitalisering, ökad kundnytta och effektivitet, samt förändringar inom IT-miljön. I konsultuppdragen kommer Castra bidra i olika kompetensområden såsom:

  • Kravledning och testledning
  • Tjänstedesign
  • Projektledning
  • Verksamhetsarkitektur
  • Verksamhetsutveckling
  • Förändringsledning
  • Kvalitetsledning

 

Planerad avtalsstart är 2 oktober 2022 och uppskattas vara värt 210 MSEK över en period på 3 år.

Tekniska verken-koncernen bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar kundernas vardag. Tillsammans med deras kunder tar de hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön.

– Vi på Castra är riktigt stolta och glada över att Tekniska Verken har valt oss som leverantör, då deras arbete går i linje med vårt hållbarhetstänk. Vi ser fram emot att med vår kompetens stötta Tekniska verken i att uppfylla deras vision; att bygga världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar deras kunders vardag, säger Sebastian Fagerholm, nationellt ansvarig för offentlig sektor på Castra.

 

 

Läs mer om våra ramavtal och vårt arbete inom offentlig sektor här