Årets medarbetarundersökning visar en rättvis kultur och stark kamratskap på Castra

Castra utmärker sig positivt i en jämförelse med andra företag i Sverige. I årets medarbetarundersökning med Great Place to Work visade det sig att synen på rättvisa inom organisationen ligger i snitt 35 procentenheter högre än Sverige index.

Varje år genomför Castra en medarbetarundersökning tillsammans med Great Place to Work. En utvärdering av medarbetarnas uppfattning om trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap inom företaget görs. Årets resultat visade att medarbetarna upplever en rättvis kultur och en stark kamratskap inom organisationen. 9 av 10 av Castras medarbetare upplever att de behandlas likvärdigt oavsett ålder, etniskt ursprung, kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

– Närmare 100 medarbetare valde att delta i årets undersökning vilket är ett mycket positivt resultat. Vi uppskattar att våra medarbetare visar ett starkt engagemang och en optimism att fortsätta utvecklas tillsammans inom bolaget. Att 9 av 10 medarbetare upplever att alla får ta del av när det går bra för organisationen är otroligt roligt och gör mig stolt, säger grundare Mikael Hammarin.

Internkulturen är ett ständigt pågående arbete inom bolaget. Att 90 procent uppger att medarbetarna bryr sig om varandra samtidigt som 95 procent uppger att de kan vara sig själva på Castra är ett kvitto på att vårt arbete kring området är på rätt väg.

Enligt GPTW karakteriseras utmärkta arbetsplatser av att man känner förtroende för ledare, är stolt över arbetet och trivs med kollegorna. Undersökningen identifierar vad våra medarbetare tycker om arbetsplatsen. Dessutom är det ett bra stöd för att förstå vad det är som driver engagemang och lönsamhet inom organisationen. Den ger oss värdefull insyn i vårt pågående arbete att skapa en stark arbetsplatskultur och hjälper oss att identifiera fokusområden.

Vill du bli en del av vårt härliga gäng? Läs mer om vårt erbjudande här eller besök vår karriärsida här

Porträttbild Hilda Hammarin

Hilda Hammarin

Marknadsföring & projektkoordinator